Admin

Cầu chì ABB CEF

Cầu chì ABB CEF ABB CEF 3.6KV 6A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0001 ABB CEF 3.6KV 10A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0002 ABB CEF 3.6KV 16A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0003 ABB CEF 3.6KV 25A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0004 ABB CEF 3.6KV 40A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0005 ABB CEF 3.6KV 50A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0006 ABB CEF 3.6KV 63A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0007 ABB CEF 3.6KV 80A,50KA,E=192mm …

Read More »

Quạt ABB RC527

Quạt ABB RC527 3BSC120004R2 IC_DRAM:1MX40*80NS MEMORY MODULE SIMM SE đại lý 3BSC120004R2 đại lý IC_DRAM:1MX40 3BSC760015R1 SB522V1 BATTERY UNIT SE đại lý 3BSC760015R1 đại lý SB522V1 3BSC930054R1 RF510*FB+12SU SUBRACK SE đại lý 3BSC930054R1 đại lý RF510*FB+12SU 3BSC930055R1 RF511*FB+18SU SUBRACK SE đại lý 3BSC930055R1 đại lý RF511*FB+18SU 3BSC950074R36 TK451V036 Cable Assembly …

Read More »

Biến tần ABB ACS350-03E-12A5-4

Biến tần ABB ACS350-03E-12A5-4 ABB ACS150-01E-04A7-2 đại lý ACS150-01E-04A7-2 ABB ACS150-03E-02A4-4 đại lý ACS150-03E-02A4-4 ABB ACS150-03E-04A1-4 đại lý ACS150-03E-04A1-4 ABB ACS350-03E-12A5-4 đại lý ACS350-03E-12A5-4 ABB ACS355-03E-08A8 đại lý ACS355-03E-08A8 ABB ACS355-03E-12A5-4 đại lý ACS355-03E-12A5-4 ABB ACS355-03U-02A4-4 đại lý ACS355-03U-02A4-4 ABB ACS550-01-015A-4 đại lý ACS550-01-015A-4 ABB ACS550-01-045A-4 đại lý ACS550-01-045A-4 ABB …

Read More »

Máy cắt HD4/W 36.12.25

Máy cắt HD4/W 36.12.25 Thông số kỹ thuật máy cắt ABB HD4/W 36.12.25 Type Model No. P[mm] U [kV] In [A] Isc[kA]   HD4/W 36 Withdrawable for PoweCube units and ZS2 switchgear     Máy cắt HD4/W 36.12.20 275 36 1250 20 Máy cắt HD4/W 36.12.25 275 36 1250 25 Máy cắt HD4/W 36.12.32 275 36 1250 31.5 …

Read More »

Đại lý cung cấp ABB

Đại lý cung cấp ABB ABB SACE Emax E4S4000 ABB T1N160 TMD63/630 FFC 4P ABB DPT63-CB011 C0.5 4P ABB SACE Emax E6H4000 ABB T2N160 TMD160/1600 FF 3P ABB 10KVAR 525V ABB OT315E04K ABB OTM400E4C3D220C ABB T2N160 MA100/600-1200 FF 3P ABB OZXA39 ABB T2H160 PR221DS-LSI R63 FF 3P ABB OT25F3 ABB …

Read More »

Máy cắt HD4 40.12.25

Máy cắt HD4 40.12.25 Type Model No. U [kV] In [A] Isc [kA] HD4 HD4 40.12.25 40.5 1250 25 HD4 HD4 40.12.31 40.5 1250 31.5 HD4 HD4 40.16.25 40.5 1600 25 HD4 HD4 40.16.31 40.5 1600 31.5 HD4 HD4 40.20.25 40.5 2000 25 HD4 HD4 40.20.31 40.5 2000 31.5 HD4 …

Read More »

Máy cắt Abb SACE E2B16 1600A

Máy cắt Abb SACE E2B16 1600A Thông số kỹ thuật máy cắt tự dùng ABB E2B16 1600A – Low voltage air circuit-breaker + Số cực: 4 + Iu = 1600A + Ue = 690V. + Icw = 40kA x 1s + Icu = 40kA + Ics = 40kA + Tần …

Read More »

Cầu dao OTM63E3C8D220C

Cầu dao OTM63E3C8D220C Đại lý GSH202 AC-C40/0.03 Đại lý DPT63-CB011 C50 2P Đại lý T2N160 MF4/52 FF 3P Đại lý GSH201 AC-C25/0.03 Đại lý OTM50F4C11D380C Đại lý T4H250 TMA250/1250-2500 FF 3P Đại lý T7H1000M PR232/P-LSI R1000 FF 3P Đại lý T2S160 TMD16/500 FF 3P Đại lý T7H1250M PR332/P-LSI R1250 FF …

Read More »

ABB 2CCS883001R0804

ABB 2CCS883001R0804 MCB 3P 80A 25kA 2CCS883001R0804 MCB 3P 63A 25kA 2CCS883001R0634 MCB 3P 40A 25kA 2CCS883001R0404 MCB 3P 25A 25KA 2CCS883001R0254 MCB 3P 20A 25KA 2CCS883001R0204 MCB 3P 16A 25KA 2CCS883001R0164 MCB 1P 80A 25kA 2CCS881001R0804 MCB 1P 80A 25kA 2CCS881001R0804 MCB 1P 50A 25kA 2CCS881001R0504 MCB 1P 40A …

Read More »

Bộ định vị V18345-201056100P

Bộ định vị V18345-201056100P Bộ định vị V13841-241450565 V17171 V17171-110 Bộ định vị V18311H-382210100 Bộ định vị V18345-1010121001 Bộ định vị V18345-1010221001 Bộ định vị V18345-101052100 Bộ định vị V18345-1010521001 Bộ định vị V18345-1010551001 Bộ định vị V18345-102016-1001 Bộ định vị V18345-102046100P Bộ định vị V18345-1020521001 Bộ định vị V18345-1021420001 …

Read More »