Breaking News
Home / Admin (page 10)

Admin

Cầu dao bảo vệ động cơ ABB MS325-20

Cầu dao bảo vệ động cơ ABB MS325-20 Cầu dao ABB MS325-1 82300892 Cầu dao ABB MS325-4 82300904 Cầu dao ABB MS325-9 82300908 Cầu dao ABB MS325-16 82300898 Cầu dao ABB MS325-20 82300902 Cầu dao ABB MS325-25 82300903 Cầu dao ABB MS325-0.4 82300888 Cầu dao ABB MS325-1.6 82300894 Cầu dao …

Read More »

Mô đun ABB DO801

Mô đun ABB DO801 đại lý DO801 | abb DO801 | nhà phân phối DO801 | tài liệu DO801 Thông số kỹ thuật module DO801   Product ID: đại lý 3BSE020510R1 ABB Type Designation: module DO801 Catalog Description: DO801 Digital Output 16ch. 24V d.c. 0.5A. Thông số module ABB DO801 …

Read More »

Rơ le SPAC 633C

Rơ le SPAC 633C Rơ le SPAC 539C Rơ le SPAC 631C Rơ le SPAC 633C Rơ le SPAC 634C Rơ le SPAC 635C Rơ le SPAJ 140C-DA Rơ le SPAC 636C Rơ le SPAC 637C Rơ le SPAC 638C Rơ le SPAF 140C Rơ le SPAF 340C Rơ le …

Read More »

Bộ điều khiển kích từ DCF803-0035

Bộ điều khiển kích từ DCF803-0035 ABB DCF803-0035 ABB DCF503B0050 ABB DCF503A0050 ABB DCF503B0035 ABB DCF504B0050 ABB SDCS-PIN-51 SDCS-PIN-48 SDCS-PIN-205B ABB SDCS-FEX-2ASDCS-CON-2A SDCS-POW-1??SDCS-POW-4 ABB SDCS-PIN-4 SDCS-CON-2SDCS-CON-2B SDCS-CON-2A ABB SDCS-PIN-41A SDCS-PIN-46SDCS-FEX-425 SDCS-FEX-4 ABB SDCS-DSL-4 SDCS-FEX-425 SDCS-FEX-4 SDCS-POW-4 ABB SDCS-POW-1C ABB AC-POW-4 ABB SDCS-PIN-48 ABB SDCS-PIN-41A ABB SDCS-PIN-51 ABB AC-PIN-51 ABB SDCS-PIN-205B …

Read More »

Mô đun ABB AO801

Mô đun ABB AO801 đại lý AO801 | abb AO801 | nhà phân phối AO801 | tài liệu AO801 Thông số kỹ thuật module AO801 General Information Product ID: đại lý ABB 3BSE020514R1 ABB Type Designation: ABB AO801 Catalog Description: AO801 Analog output 1×8 ch Channel Type: AO Number of …

Read More »

Bộ điều khiển DCS800-S01-0020-05

Bộ điều khiển DCS800-S01-0020-05 đại lý DCS800-S01-0020-05 | abb DCS800-S01-0020-05 | nhà phân phối DCS800-S01-0610-05 3ABD00019966 DCS800-S01-0020-05 3ABD00019968 DCS800-S01-0045-05 3ABD00019970 DCS800-S01-0065-05 3ABD00019972 DCS800-S01-0090-05 3ABD00019974 DCS800-S01-0125-05 3ABD00019976 DCS800-S01-0180-05 3ABD00019978 DCS800-S01-0230-05 3ABD00019981 DCS800-S01-0315-05 3ABD00019984 DCS800-S01-0405-05 3ABD00019986 DCS800-S01-0470-05 3ABD00019990 DCS800-S01-0610-05 3ABD00019992 DCS800-S01-0740-05 3ABD00019994 DCS800-S01-0900-05 3ABD00019997 DCS800-S01-1200-05 3ABD00019998 DCS800-S01-1500-05 3ABD00019999 DCS800-S01-2000-05 3ABD00019967 DCS800-S02-0025-05 3ABD00019969 …

Read More »

Bộ chuyển nguồn tự động ABB

Bộ chuyển nguồn tự động ABB ABB DPT63-CB010 C25 3P ABB DPT63-CB010 C25 4P ABB DPT63-CB010 C32 2P ABB DPT63-CB010 C32 3P ABB DPT63-CB010 C32 4P ABB DPT63-CB010 C40 2P ABB DPT63-CB010 OT800E0 ABB DPT63-CB010 C40 4P ABB DPT63-CB010 C50 2P ABB DPT63-CB010 C50 3P ABB DPT63-CB010 C50 4P ABB …

Read More »

Biến tần ACS550-01-125A-4

Biến tần ACS550-01-125A-4 Thông số kỹ thuật ABB ACS550-01-125A-4 General Information Global Commercial Alias: ACS550-01-125A-4 Product ID: 68589657 ABB Type Designation: ACS550-01-125A-4 EAN: 6410038078300 Catalog Description: IP21; 3 phase phase; Country of Origin: China (CN) Finland (FI) Customs Tariff Number: 85044088 EAN: 6410038078300 Invoice Description: ACS550 ACS550-01-125A-4 Pn 55kW, I2n …

Read More »

Động cơ ABB M2QA132S6A

Động cơ ABB M2QA132S6A M2QA-W132S8A, M2QA-H132S8A QAEJ132S8A QA132S6A, M2QA132S6A QABP132S6A YDFW2 2.2-6P QAD1.8/2.6/3-6/4/2P M2QP132S6A, M2JA132S6A, M2SV132S6A, MQAEJ132S6A, M2QA-W132S6A, M2QA-H132S6A, QAEJ132S6A QA132S4A, M2QA132S4A QABP132S4A YDFW2 3-4P QAD1/2.6/3-8/4/2P M2QP132S4A, M2JA132S4A, M2SV132S4A, MQAEJ132S4A, M2QA-W132S4A, M2QA-H132S4A QAEJ132S4A QA132S2A, M2QA132S2A QABP132S2A YDFW2 3-6P QAD1.1/1.5/1.8-8/6/4P M2QP132S2A, M2JA132S2A, M2SV132S2A, MQAEJ132S2A, M2QA-W132S2A, M2QA-H132S2A QAEJ132S2A QA132S2B, M2QA132S2B QABP132S2B YDFW2 …

Read More »

Mô đun ABB CI801

Mô đun ABB CI801 đại lý CI801 | abb CI801 | nhà phân phối CI801 | tài liệu CI801 Thông số kỹ thuật module CI801 Product ID: ABB 3BSE022366R1 ABB Type Designation: ABB CI801 Catalog Description: CI801 PROFIBUS DP-V1 Communication Interface Product Type: Interface Protocol Type: Profibus-DP Number of Channels: …

Read More »