Breaking News
Home / Admin (page 11)

Admin

Rơ le SPAC 633C

Rơ le SPAC 633C Rơ le SPAC 539C Rơ le SPAC 631C Rơ le SPAC 633C Rơ le SPAC 634C Rơ le SPAC 635C Rơ le SPAJ 140C-DA Rơ le SPAC 636C Rơ le SPAC 637C Rơ le SPAC 638C Rơ le SPAF 140C Rơ le SPAF 340C Rơ le …

Read More »

Bộ điều khiển kích từ DCF803-0035

Bộ điều khiển kích từ DCF803-0035 ABB DCF803-0035 ABB DCF503B0050 ABB DCF503A0050 ABB DCF503B0035 ABB DCF504B0050 ABB SDCS-PIN-51 SDCS-PIN-48 SDCS-PIN-205B ABB SDCS-FEX-2ASDCS-CON-2A SDCS-POW-1??SDCS-POW-4 ABB SDCS-PIN-4 SDCS-CON-2SDCS-CON-2B SDCS-CON-2A ABB SDCS-PIN-41A SDCS-PIN-46SDCS-FEX-425 SDCS-FEX-4 ABB SDCS-DSL-4 SDCS-FEX-425 SDCS-FEX-4 SDCS-POW-4 ABB SDCS-POW-1C ABB AC-POW-4 ABB SDCS-PIN-48 ABB SDCS-PIN-41A ABB SDCS-PIN-51 ABB AC-PIN-51 ABB SDCS-PIN-205B …

Read More »

Mô đun ABB AO801

Mô đun ABB AO801 đại lý AO801 | abb AO801 | nhà phân phối AO801 | tài liệu AO801 Thông số kỹ thuật module AO801 General Information Product ID: đại lý ABB 3BSE020514R1 ABB Type Designation: ABB AO801 Catalog Description: AO801 Analog output 1×8 ch Channel Type: AO Number of …

Read More »

Bộ điều khiển DCS800-S01-0020-05

Bộ điều khiển DCS800-S01-0020-05 đại lý DCS800-S01-0020-05 | abb DCS800-S01-0020-05 | nhà phân phối DCS800-S01-0610-05 3ABD00019966 DCS800-S01-0020-05 3ABD00019968 DCS800-S01-0045-05 3ABD00019970 DCS800-S01-0065-05 3ABD00019972 DCS800-S01-0090-05 3ABD00019974 DCS800-S01-0125-05 3ABD00019976 DCS800-S01-0180-05 3ABD00019978 DCS800-S01-0230-05 3ABD00019981 DCS800-S01-0315-05 3ABD00019984 DCS800-S01-0405-05 3ABD00019986 DCS800-S01-0470-05 3ABD00019990 DCS800-S01-0610-05 3ABD00019992 DCS800-S01-0740-05 3ABD00019994 DCS800-S01-0900-05 3ABD00019997 DCS800-S01-1200-05 3ABD00019998 DCS800-S01-1500-05 3ABD00019999 DCS800-S01-2000-05 3ABD00019967 DCS800-S02-0025-05 3ABD00019969 …

Read More »

Bộ chuyển nguồn tự động ABB

Bộ chuyển nguồn tự động ABB ABB DPT63-CB010 C25 3P ABB DPT63-CB010 C25 4P ABB DPT63-CB010 C32 2P ABB DPT63-CB010 C32 3P ABB DPT63-CB010 C32 4P ABB DPT63-CB010 C40 2P ABB DPT63-CB010 OT800E0 ABB DPT63-CB010 C40 4P ABB DPT63-CB010 C50 2P ABB DPT63-CB010 C50 3P ABB DPT63-CB010 C50 4P ABB …

Read More »

Biến tần ACS550-01-125A-4

Biến tần ACS550-01-125A-4 Thông số kỹ thuật ABB ACS550-01-125A-4 General Information Global Commercial Alias: ACS550-01-125A-4 Product ID: 68589657 ABB Type Designation: ACS550-01-125A-4 EAN: 6410038078300 Catalog Description: IP21; 3 phase phase; Country of Origin: China (CN) Finland (FI) Customs Tariff Number: 85044088 EAN: 6410038078300 Invoice Description: ACS550 ACS550-01-125A-4 Pn 55kW, I2n …

Read More »

Động cơ ABB M2QA132S6A

Động cơ ABB M2QA132S6A M2QA-W132S8A, M2QA-H132S8A QAEJ132S8A QA132S6A, M2QA132S6A QABP132S6A YDFW2 2.2-6P QAD1.8/2.6/3-6/4/2P M2QP132S6A, M2JA132S6A, M2SV132S6A, MQAEJ132S6A, M2QA-W132S6A, M2QA-H132S6A, QAEJ132S6A QA132S4A, M2QA132S4A QABP132S4A YDFW2 3-4P QAD1/2.6/3-8/4/2P M2QP132S4A, M2JA132S4A, M2SV132S4A, MQAEJ132S4A, M2QA-W132S4A, M2QA-H132S4A QAEJ132S4A QA132S2A, M2QA132S2A QABP132S2A YDFW2 3-6P QAD1.1/1.5/1.8-8/6/4P M2QP132S2A, M2JA132S2A, M2SV132S2A, MQAEJ132S2A, M2QA-W132S2A, M2QA-H132S2A QAEJ132S2A QA132S2B, M2QA132S2B QABP132S2B YDFW2 …

Read More »

Mô đun ABB CI801

Mô đun ABB CI801 đại lý CI801 | abb CI801 | nhà phân phối CI801 | tài liệu CI801 Thông số kỹ thuật module CI801 Product ID: ABB 3BSE022366R1 ABB Type Designation: ABB CI801 Catalog Description: CI801 PROFIBUS DP-V1 Communication Interface Product Type: Interface Protocol Type: Profibus-DP Number of Channels: …

Read More »

Mô đun ABB AO810V2

Mô đun ABB AO810V2 Module AO810V2 Analog  Output 1*8 channels 3BSE038415R1 Thông số kỹ thuật module abb AO810V2 3BSE038415R1 General Information Product ID: 3BSE038415R1 ABB Type Designation: AO810V2 Catalog Description: AO810V2 Analog Output 1*8 channels, 0(4)…20mA Categories Products » Control Systems » 800xA » I/Os » S800 I/O » S800 …

Read More »