Đóng cắt

Đóng cắt ABB

Máy cắt HD4 40.12.25

Máy cắt HD4 40.12.25 Type Model No. U [kV] In [A] Isc [kA] HD4 HD4 40.12.25 40.5 1250 25 HD4 HD4 40.12.31 40.5 1250 31.5 HD4 HD4 40.16.25 40.5 1600 25 HD4 HD4 40.16.31 40.5 1600 31.5 HD4 HD4 40.20.25 40.5 2000 25 HD4 HD4 40.20.31 40.5 2000 31.5 HD4 …

Read More »

Máy cắt Abb SACE E2B16 1600A

Máy cắt Abb SACE E2B16 1600A Thông số kỹ thuật máy cắt tự dùng ABB E2B16 1600A – Low voltage air circuit-breaker + Số cực: 4 + Iu = 1600A + Ue = 690V. + Icw = 40kA x 1s + Icu = 40kA + Ics = 40kA + Tần …

Read More »

Cầu dao OTM63E3C8D220C

Cầu dao OTM63E3C8D220C Đại lý GSH202 AC-C40/0.03 Đại lý DPT63-CB011 C50 2P Đại lý T2N160 MF4/52 FF 3P Đại lý GSH201 AC-C25/0.03 Đại lý OTM50F4C11D380C Đại lý T4H250 TMA250/1250-2500 FF 3P Đại lý T7H1000M PR232/P-LSI R1000 FF 3P Đại lý T2S160 TMD16/500 FF 3P Đại lý T7H1250M PR332/P-LSI R1250 FF …

Read More »

ABB 2CCS883001R0804

ABB 2CCS883001R0804 MCB 3P 80A 25kA 2CCS883001R0804 MCB 3P 63A 25kA 2CCS883001R0634 MCB 3P 40A 25kA 2CCS883001R0404 MCB 3P 25A 25KA 2CCS883001R0254 MCB 3P 20A 25KA 2CCS883001R0204 MCB 3P 16A 25KA 2CCS883001R0164 MCB 1P 80A 25kA 2CCS881001R0804 MCB 1P 80A 25kA 2CCS881001R0804 MCB 1P 50A 25kA 2CCS881001R0504 MCB 1P 40A …

Read More »

Máy cắt trung thế HD4/P 12.12.32

Máy cắt trung thế HD4/P 12.12.32 Thông số kỹ thuật máy cắt Abb Type Model No. P[mm] U [kV] In [A] Isc[kA]                              HD4/GT/P 12   Withdrawable     for  ZS1 switchgear HD4/GT/P 12.06.16 150 12 630 16 HD4/GT/P 12.06.25 150 25 HD4/GT/P 12.06.32 150 31.5 HD4/GT/P 12.12.16 …

Read More »

Đại lý máy cắt ABB

Đại lý máy cắt ABB Máy cắt SACE PR121/P-LI Máy cắt SACE PR121/P-LSI Máy cắt SACE PR121/P-LSIG Máy cắt SACE PR122/P-LI Máy cắt SACE PR122/P-LSI Máy cắt SACE PR122/P-LSIG Máy cắt SACE PR123/P-LI Máy cắt SACE PR123/P-LSI Máy cắt SACE PR123/P-LSIG Máy cắt SACE PR121/P-LI 3P Máy cắt SACE PR121/P-LSI …

Read More »

ABB MS132-0.63T

ABB MS132-0.63T ABB SH203M-C0.5 ABB SH201M-C2 ABB 1SDA054335R1 ABB 1SDA070447R1 ABB 1SDA051368R1 ABB 1SDA055038R1 ABB MS132-2,5T ABB SH202M-C6 ABB SH201M-C6 ABB SH201M-C6 ABB SH201M-C2 ABB SH201M-C2 ABB SH201M-C4 ABB SH201M-C6 ABB SH201M-C2 ABB OS250D03K ABB OA1G 10 ABB EF205-210 ABB A185-30-11 80 ABB CAL18-11 ABB CAL18-11B ABB RC 5-3/440 A145…A300 …

Read More »

Máy cắt ABB SACE E3H/E MS20

Máy cắt ABB SACE E3H/E MS20 Thông số kỹ thuật máy cắt ACB SACE E3H/E MS20 Dimensions Product Net Width: 530 mm Product Net Height: 418 mm Product Net Depth / Length: 302 mm Product Net Weight: 76 kg Container Information Package Level 1 Width: 515 mm Package Level 1 …

Read More »

Bộ chuyển nguồn tự động ABB

Bộ chuyển nguồn tự động ABB ABB DPT63-CB010 C25 3P ABB DPT63-CB010 C25 4P ABB DPT63-CB010 C32 2P ABB DPT63-CB010 C32 3P ABB DPT63-CB010 C32 4P ABB DPT63-CB010 C40 2P ABB DPT63-CB010 OT800E0 ABB DPT63-CB010 C40 4P ABB DPT63-CB010 C50 2P ABB DPT63-CB010 C50 3P ABB DPT63-CB010 C50 4P ABB …

Read More »