Breaking News
Home / Đóng cắt / Contactor ABB

Contactor ABB

ABB 1SBH141001R8440

ABB 1SBH141001R8440 ABB 1SBH141001R8440 Contactor ABB 1SBH141001R8440 Contactor HAS WEAR ABB 1SBH143001R8131 ConTACTOR RELAY ABB 1SBH143001R8140 NL40E Contactor Relay 24vdc – NIB ABB 1SBH143001R8853 NL53E Hilfschütz ABB 1SBL141001R8401 Contactor HAS WEAR ABB 1SBL141001R8822 A9-30-22 ABB 1SBL181101R4200 Contactor A16 04 0042 30amp ABB 1SBL183001R8110 ConTACTOR AL16-30-10-81 NON-REVERSING 24V-DC ABB 1SBL243201R8100 ConTACTOR …

Read More »

Đại lý khởi động từ ABB

Đại lý khởi động từ ABB Hiện nay chúng tôi đang phân phối các dòng khởi động từ ABB tại Việt Nam A9-30-10(/01) 4kW 24/110/220/380 A12-30-10(/01 5.5kW 24/110/220/380 A16-30-10(/01) 7.5kW 24/110/220/380 A26-30-10(/01) 11kW 24/110/220/380 A30-30-10(/01)15kW 24/110/220/380 A40-30-10(/01) 18.5kW 24/110/220/380 A50-30-11 22kW 24/110/220/380 A63-30-11 30kW 24/110/220/380

Read More »

Công tắc tơ AX115-30-11

Contactor ABB AX115-30-11 Khởi động từ A145-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz General Information Extended Product Type: A145-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz Product ID: 1SFL471001R8011 EAN: 7320500203286 Catalog Description: A145-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz Contactor Long Description: A 3-phase Contactor suitable for various applications such as Motor starting, …

Read More »

Khởi động từ N31E 220-230V

Khởi động từ N31E 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz 1SBH141001R8022 Extended Product Type: N31E 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz Product ID: 1SBH141001R8031 EAN: 3471522011800 Catalog Description: N31E 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz Contactor Relay Popular Downloads Data Sheet, Technical Information: 1SBC100122C0202_Ch03 Kích thước contactor ABB: Product Net Width: 44 mm …

Read More »

Khởi động từ UA95-30-11

Khởi động từ UA95-30-11 đại lý UA95-30-11 | abb UA95-30-11 | nhà phân phối UA95-30-11-80 | khởi động từ UA95-30-11-80 Extended Product Type: UA95-30-11-80 Product ID: 1SFL431022R8011 EAN: 7320500149478 Catalog Description: UA95-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz Contactor Long Description: A 3-phase Contactor suitable for Capacitor switching application. Maximum permissible …

Read More »

Khởi động từ AX25-30-10-83

Khởi động từ AX25-30-10-83 Khởi động từ AX25-30-10-83 1SBL931074R8310 Khởi động từ AX25-30-01-83 1SBL931074R8301 Khởi động từ AX25-30-10-84 1SBL931074R8410 Khởi động từ AX25-30-01-84 1SBL931074R8401 Khởi động từ AX25-30-10-36 1SBL931074R3610 Khởi động từ AX25-30-01-36 1SBL931074R3601 Khởi động từ AX25-30-10-80 1SBL931074R8010 Khởi động từ AX25-30-01-80 1SBL931074R8001 Khởi động từ AX25-30-10-88 1SBL931074R8810 Khởi …

Read More »

Khởi động từ ABB

Khởi động từ ABB Khởi động từ AX09-30-10-81 1SBL901074R8110 Khởi động từ AX09-30-01-81 1SBL901074R8101 Khởi động từ AX09-30-10-83 1SBL901074R8310 Khởi động từ AX09-30-01-83 1SBL901074R8301 Khởi động từ AX09-30-10-84 1SBL901074R8410 Khởi động từ AX09-30-01-84 1SBL901074R8401 Khởi động từ AX09-30-10-36 1SBL901074R3610 Khởi động từ AX09-30-01-36 1SBL901074R3601 Khởi động từ AX09-30-10-80 1SBL901074R8010 Khởi …

Read More »