Động cơ

Động cơ ABB

ABB 1SBH141001R8053

 ABB 1SBH141001R8053 ABB N53E 5NO+3NC 220V 50HZ ABB 1SBH143001R8140 ABB 1SBL141001R8001 ABB 1SBL357201R7200 AF50-40-00-72 ABB 1SBL407001R1300 ABB 1SBL411001R8011 A75-30-11,coil voltage 220VAC ABB 1SBN010010R1001 ABB 1SBN010010R10011 ABB 1SBN010010R1010 ABB 1SBN010040R1204 ABB 1SBN0100R1001 ABB 1SBN0100R1010 ABB 1SBN050010R1000 ABB 1SBN050010R1002 ABB 1SBN081406R1000 ABB 1SBV014311R1211 LS72M11B11 3471522005489 ABB 1SCA022112R3410 ABB 1SCA022257R5950 OT160E3 200A 50-60H …

Read More »

ABB 130/6-30-P-3278 4429 584-BX Servo Motor 60

ABB 130/6-30-P-3278 4429 584-BX Servo Motor 60 ABB 130/6-30-P-3278 4429 584-BX Servo Motor 60 ABB 1336-BDB-SP1C ABB 1342925A TYPE SG AUXILIARY RELAY 125V-DC ConTROL B205563 ABB 134341 Gate Driver Board ABB 145 Amp Tmax T2H Circuit Breaker HA CR Type ABB 15 KV Advac complete cell vacuum breaker medium voltage …

Read More »

Động cơ ABB M2VA63B-1

Động cơ ABB M2VA63B-1 ABB V18345-102K420001 ABB SENSOR;PIEZO;PN:D693B082U01 ABB ACS550-01-157A-4 ABB ACS550-01-059A-4 ABB ek55_40_11 ABB FCB330.Y0.Y0.150R0.D4.A1.A.1.D2.A1.B-..M5 ABB 9437 ABB TB26.1.00.1.1.1.0.0.0.7.0.2 ABB TTH200-S1 ABB TB556-31615F20 ABB 83600334 OESA800DV12PL ABB TB556J1E50T20 ABB AZ20/112112113112100C/STD ABB 3HAC026253-001 ABB 3HAC037084-001 ABB 1SBN010010R1001 ABB 3HAC026254-001 ABB 3HAC048500-001 ABB 3HAC031670-001 ABB 1SBN010010R1010 ABB EL3020 ser-number??769217 ABB TB55611A45T10 …

Read More »

Động cơ ABB M2BAX132M4A

Động cơ ABB M2BAX132M4A Động cơ M2QA71M2A Động cơ M2QA71M2B Động cơ M2QA80M2A Động cơ M2QA80M2B Động cơ M2QA90S2A Động cơ M2QA90L2A Động cơ M2QA100L2A Động cơ M2QA112M2A Động cơ M2QA132S2A Động cơ M2QA132S2B Động cơ M2QA160M2A Động cơ M2QA160M2B Động cơ M2QA160L2A Động cơ M2QA180M2A Động cơ M2QA200L2A Động …

Read More »

Đại lý động cơ ABB

Đại lý động cơ ABB Hiện nay chúng tôi phân phối các dòng động cơ ABB   ABB M2QA100L10A ABB M2QA100L10A ABB M2QA100L2A ABB M2QA100L4A ABB M2QA100L4B ABB M2QA100L6A ABB M2QA100L8A ABB M2QA100L8B ABB M2QA112L4A ABB M2QA112M10A ABB M2QA112M10B ABB M2QA112M12B ABB M2QA112M2A ABB M2QA112M4A ABB M2QA112M6A ABB M2QA112M8A ABB …

Read More »

Động cơ ABB 3GAA104001-ASE

Động cơ ABB 3GAA104001-ASE Thông số kỹ thuật động cơ 3GAA104001-ASE General Information Product ID: 3GAA104001-ASE ABB Type Designation: M3AA 100LA 8 Additional Information ABB Type Designation: M3AA 100LA 8 Altitude: 1000 m Ambient Temperature: 40 °C Bearing: 6306-2Z/C3 Bearing NDE: 6205-2Z/C3 Country of Origin: Poland (PL) China (CN) Sweden …

Read More »

Động cơ QAD0.75/1.1-8/6P

Động cơ QAD0.75/1.1-8/6P QA5.5-6P, QA4-8P, QA7.5-6P, QA11-2P, QA11-4P, QA5.5-8P, QA15-2P, QA15-4P QA11-6P, QA7.5-8P, QA18.5-2P, QA18.5-4P, QA22-2P, QA11-8P, QA15-6P, QA22-4P QA18.5-6P, QA15-8P, QA30-2P, QA30-4P, QA22-6P, QA37-2P, QA18.5-8P, QA37-4P QA22-8P, QA30-6P, QA45-4P, QA45-2P, QA30-8P, QA37-6P, QA55-4P, QA55-2P QA37-8P, QA45-6P, QA75-4P, QA75-2P, QA45-8P, QA55-6P, QA90-4P, QA90-2P QA55-8P, QA110-4P, QA110-2P, QA45-10P, QA75-6P, QA90-6P, QA75-8P …

Read More »

Động cơ ABB M2QA132S6A

Động cơ ABB M2QA132S6A M2QA-W132S8A, M2QA-H132S8A QAEJ132S8A QA132S6A, M2QA132S6A QABP132S6A YDFW2 2.2-6P QAD1.8/2.6/3-6/4/2P M2QP132S6A, M2JA132S6A, M2SV132S6A, MQAEJ132S6A, M2QA-W132S6A, M2QA-H132S6A, QAEJ132S6A QA132S4A, M2QA132S4A QABP132S4A YDFW2 3-4P QAD1/2.6/3-8/4/2P M2QP132S4A, M2JA132S4A, M2SV132S4A, MQAEJ132S4A, M2QA-W132S4A, M2QA-H132S4A QAEJ132S4A QA132S2A, M2QA132S2A QABP132S2A YDFW2 3-6P QAD1.1/1.5/1.8-8/6/4P M2QP132S2A, M2JA132S2A, M2SV132S2A, MQAEJ132S2A, M2QA-W132S2A, M2QA-H132S2A QAEJ132S2A QA132S2B, M2QA132S2B QABP132S2B YDFW2 …

Read More »