Kho hàng

Cầu chì ABB CEF

Cầu chì ABB CEF ABB CEF 3.6KV 6A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0001 ABB CEF 3.6KV 10A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0002 ABB CEF 3.6KV 16A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0003 ABB CEF 3.6KV 25A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0004 ABB CEF 3.6KV 40A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0005 ABB CEF 3.6KV 50A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0006 ABB CEF 3.6KV 63A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0007 ABB CEF 3.6KV 80A,50KA,E=192mm …

Read More »

Quạt ABB RC527

Quạt ABB RC527 3BSC120004R2 IC_DRAM:1MX40*80NS MEMORY MODULE SIMM SE đại lý 3BSC120004R2 đại lý IC_DRAM:1MX40 3BSC760015R1 SB522V1 BATTERY UNIT SE đại lý 3BSC760015R1 đại lý SB522V1 3BSC930054R1 RF510*FB+12SU SUBRACK SE đại lý 3BSC930054R1 đại lý RF510*FB+12SU 3BSC930055R1 RF511*FB+18SU SUBRACK SE đại lý 3BSC930055R1 đại lý RF511*FB+18SU 3BSC950074R36 TK451V036 Cable Assembly …

Read More »

Máy cắt HD4/W 36.12.25

Máy cắt HD4/W 36.12.25 Thông số kỹ thuật máy cắt ABB HD4/W 36.12.25 Type Model No. P[mm] U [kV] In [A] Isc[kA]   HD4/W 36 Withdrawable for PoweCube units and ZS2 switchgear     Máy cắt HD4/W 36.12.20 275 36 1250 20 Máy cắt HD4/W 36.12.25 275 36 1250 25 Máy cắt HD4/W 36.12.32 275 36 1250 31.5 …

Read More »

Bộ định vị V18345-201056100P

Bộ định vị V18345-201056100P Bộ định vị V13841-241450565 V17171 V17171-110 Bộ định vị V18311H-382210100 Bộ định vị V18345-1010121001 Bộ định vị V18345-1010221001 Bộ định vị V18345-101052100 Bộ định vị V18345-1010521001 Bộ định vị V18345-1010551001 Bộ định vị V18345-102016-1001 Bộ định vị V18345-102046100P Bộ định vị V18345-1020521001 Bộ định vị V18345-1021420001 …

Read More »

ABB 264DSESSAIA1

ABB 264DSESSAIA1 ABB 264DSFSSA1B1/EZ/L1/C1 ABB 264DSHSSB1A1\1.6-160KPA ABB 264DSMSHB1B1 V1L1B1S1C1 ABB 264DSMSSA1B1\4-20MA DC24V 0-600KPA ABB 264GS 264GSRKBNA1 ABB 264GS VKBNA1 L1LBC1 ABB 264GSUKBNA1L1B1 ABB 264GS_-0.1-0.1MPa NO:264GSRKBNA1 ABB 264HCMRAEFSA3L1I2H3 ABB 264HRQRGB1E1LIB1/S264BHMAHABH2F ABB 264HRVRGB1E1LIB1/S264BHMAHABH2F ABB 264HSHHBA1/0~4MPA ABB 264HSPHBA1 24-2400KPa ABB 264HSPHBB1\-100-100KPA ABB 264NDHRMA1EYL1I2 S264AHRD1BFS2N1S1NNNSR ABB 265DC-FLSFSSKA6B1 ABB 265DS-LCKB6J1/M1/CB ABB 265GS ABB 266ASH –CKVCNA1/L1/B6 …

Read More »

ABB INNPM01

ABB INNPM01 INNPM01 INNPM12 INPCT01 INPPT01 INPTM01 INICT01 INICT03 INICT03A INICT12 INIIT01 INIIT02 INIIT03 I INIPT01 INIPT02 IMMPI01 IMPCC01 IMQRS02 IMQRS22 IMRIO02 IMSED01 IMSET01 IMSPM01 INBIM02 IMMFC03 IMMFC04 IMMFC05 IMMFP01 IMMFP02 IMMFP03 IMMFP03B IMMFP11 IMMFP12 IMDSO01 IMDSO02 IMDSO03 IMDSO04 IMDSO14 IMFBS01 IMFCS01 IMFEC11 IMFEC12 IMCOM02 IMCOM03 IMCOM04 IMCPM01 IMCPM02 IMDSI02 …

Read More »

ABB NGCM02

ABB NGCM02 NGCM02 NIAC02 NCOM02 NCOM03 NCOM04 NCPM01 NCTM01 NDCS03 NDLS02 NDSI01 NDSI02 NASM03 NASM04 NASO01 NBCM01 NBIM01 NBIM02 NBTM01 NCIS01 NCIS02 L750058E1 LMUSM02 NADS01 NAMM02 NAMM03 NAOM01 NASI01 NASI02 NASM01 IPFCH01 IPFLD01 IPFLD125 IPFLD24 IPFLD48 IPMON01 IPSYS01 L130356-001 L700797A1 INSIM01 IPBLC01 IPBLK01 IPCHS01 IPCHS02 IPECB11 IPECB13 IPESW11 IPESW13 INNIS01 …

Read More »

ABB NLIM02

ABB NLIM02 NLIM02 NLIM03 NLIS01 NLMM01 NLMM02 NLSM02 NKDS04-150 NKLM01-2 NKLM01-20 NKLM01-25 NKLS02-35 NKSD01-50 NKST11-32 NKST11-6 NKST11-9 NKAS01-60 NKAS02-8 NKCL01-250 NKCL01-55 NKCL11-300 NKCS02-125 NKCS03-003 NKDS01-10 NKDS02-50 NIDI01 NIDO01 NIDS01 NIMF01 NIMF02 NIMP01 NIMP02 NIPL01 NIRL03 NIAC03 NIAC04 NIAI01 NIAI02 NIAI03 NIAI04 NIAI05 NIAM02 NIAO01 NICL01 NDSM03 NDSM04 NDSM05 NDSO01 NDSO03 …

Read More »

ABB 3BUC630005R1 MP525

ABB 3BUC630005R1 MP525 3BUC630005R1 MP525 3ASD399002A36 3BSC210064R1 ICX514 NTRL02B NTRL03 PHAHPSKITAC000 PHAHPSKITAC500 PHCBRC10000000 PHCBRC20000000 PHCBRCPBA20000 PIU44C422000000 PIU44S NTDI02 NTDO01 NTDO02 NTFB01 NTLS01 NTMF01 NTPL01 NTRL02A NTAO01 NTCF01 NTCF02 NTCF03 NTCL01 NTCS01 NTCS02 NTCS04 NTCU01 NSIM01 NSPM01 NSSM01 NTAI01 NTAI02 NTAI03 NTAI04 NTAI05 NTAI06 NMFC02 NMFC03 NMFC04 NMFC05 NMFP03 NPSM02 NPTM01 …

Read More »

ABB 57160001-AZ DSTD 150

ABB 57160001-AZ DSTD 150 57160001-AZ DSTD 150 57160001-BD DSDO 140 57160001-CC DSDO 301 57160001-DF DSDI-301 57160001-E DSDI-120 57160001-GF DSDP-150 57160001-K DSDO 11024-48 57160001-KG DSDP160 57160001-KX DSDO 131 57160001-NF DSDO 115 57120001-KU DSTU 101 57120001-P DSAI 130 57120001-PC DSAX 110 57120001-PS DSAI133 57160001-A DSDI 110 57160001-AAA DSDI 110A 57160001-ABD DSTD 108 …

Read More »