Breaking News

Tụ điện

Bộ điều khiển tụ bù RVC-8

Bộ điều khiển tụ bù RVC-8 đại lý RVC-8 | nhà phân phối RVC-8 | đại lý RVC-12 | bộ điều khiển RVC-12 | nhà phân phối RVC-12 Thông số kỹ thuật ABB RVC-8 RVC  Measuring system  Micro-processor system for balanced three-phase networks or single-phase networks Operating voltage 100V to …

Read More »

Tụ điện ABB CLMD53

Tụ điện ABB CLMD53 ABB CLMD53 LV Capacitor Specifications – 50Hz Reference No. Network Voltage Power Power  250V 230V ABB 2GCA280954A0030 250V/230V 28kvar 24kvar ABB 2GCA280955A0030 250V/230V 38kvar 32kvar 415V 400V ABB 2GCA280730A0030 415V/400V 37.5kvar 35kvar ABB 2GCA280776A0030 415V/400V 43kvar 40kvar ABB 2GCA280777A0030 415V/400V 50kvar 45kvar 440V  ABB 2GCA280789A0030 440V …

Read More »