Breaking News

Đại lý khởi động từ ABB

Đại lý khởi động từ ABB

Hiện nay chúng tôi đang phân phối các dòng khởi động từ ABB tại Việt Nam

A9-30-10(/01) 4kW 24/110/220/380
A12-30-10(/01 5.5kW 24/110/220/380
A16-30-10(/01) 7.5kW 24/110/220/380
A26-30-10(/01) 11kW 24/110/220/380
A30-30-10(/01)15kW 24/110/220/380
A40-30-10(/01) 18.5kW 24/110/220/380
A50-30-11 22kW 24/110/220/380
A63-30-11 30kW 24/110/220/380
A75-30-11 37kW 24/110/220/380
A95-30-11 45kW 24/110/220/380
A110-30-11 55kW 24/110/220/380
A145-30-11 75kW 24/110/220/380
A185-30-11 90kW 24/110/220/380
A210-30-11 110kW 24/110/220/380
A260-30-11 140kW 24/110/220/380
A300-30-11 160kW 24/110/220/380
UA16-30-10R
UA26-30-10R
UA30-30-10R
UA50-30-00R
UA63-30-00R
UA75-30-00R
UA95-30-11
UA110-30-11
A9-30-10(01) ABB,,%100
A12-30-10(01) ABB,,%100
A16-30-10(01) ABB,,%100
A26-30-10(01) ABB,,%100
A30-30-10(01) ABB,,%100
A40-30-10(01) ABB,,%100
A50-30-11 ABB,,%100
A63-30-11 ABB,,%100
A75-30-11 ABB,,%100
A95-30-11 ABB,,%100
A110-30-11 ABB,,%100
A145-30-11 ABB,,%100
A185-30-11 ABB,,%100
A210-30-11 ABB,,%100
A260-30-11 ABB,,%100
A300-30-11 ABB,,%100
AF95-30-11 ABB,,%100
AF110-30-11 ABB,,%100
AF145-30-11 ABB,,%100
AF185-30-11 ABB,,%100
AF210-30-11 ABB,,%100
AF260-30-11 ABB,,%100
AF300-30-11 ABB,,%100
AF400-30-11 ABB,,%100
AF460-30-11 ABB,,%100
AF580-30-11 ABB,,%100
AF750-30-11 ABB,,%100
A50-30-11 ABB
A63-30-11 ABB
A95-30-11 ABB
A110-30-11 ABB
A145-30-11 ABB
A185-30-11 ABB
A210-30-11 ABB
A260-30-11 ABB
A300-30-11 ABB
AF95-30-11 ABB
AF110-30-11 ABB
AF145-30-11 ABB
AF185-30-11 ABB
AF210-30-11 ABB
AF260-30-11 ABB
AF300-30-11 ABB
AF400-30-11 ABB
AF460-30-11 ABB
AF580-30-11 ABB
AF750-30-11 ABB
AF1350-30-11 ABB
AF1650-30-11 ABB

nhà phân phối contactor abb, đại ý contactor abb, nhà phân phối khởi động từ abb,

One comment

  1. Em đang cần A210-30 bên anh có sãn hàng không nhỉ Hoặc X260-30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *