CÔNG TY ELEC

 

Địa chỉ: 9/120, Cự Khôi, Long Biên, Hà Nội

 

Hotline: 077 2321 888

 

 

E-mail: tdh.elec@gmail.com