Breaking News

ABB 1SBH141001R8440

Aptomat ABB S200-C32

Đại lý khởi động từ ABB

Cầu dao OT800E03P

Công tắc tơ AX115-30-11

Khởi động từ N31E 220-230V

Recent Posts

Đại lý Abb CC-U/STD

Đại lý Abb CC-U/STD Thông số kỹ thuật General Information Extended Product Type: CC-U/STD Product ID: 1SVR040000R1700 EAN: 4013614351341 Catalog Description: CC-U/STD Universal signal converter 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz Long Description: The CC-U/STD is a standard analog signal converter from the CC-U range. This converter, with 3-way electrical isolation, operates …

Read More »

Nhà phân phối rơ le ABB

Nhà phân phối rơ le ABB ABB CR-M110DC3 ABB CR-M110DC3L ABB CR-M220DC3 ABB CR-M220DC3L ABB CR-M024AC4 ABB CR-M024AC4L ABB CR-M024DC4 ABB CR-M024DC4L ABB CR-M230AC4 ABB CR-M230AC4L ABB CR-M110AC4 ABB CR-M110AC4L ABB CR-M110DC4 ABB CR-M110DC4L ABB CR-M220DC4 ABB CR-M220DC4L ABB CR-U024AC2 ABB CR-U024AC2L ABB CR-U024DC2 ABB CR-U024DC2L ABB CR-U230AC2 ABB CR-U230AC2L …

Read More »