Rơ le giám sát cuộn cắt SPE-ZR3

Rơ le giám sát cuộn cắt máy cắt 220kV ABB SPE-ZR3

đại lý SPE-ZR3 | nhà phân phối SPE-ZR3 | abb SPE-ZR3 | đại lý abb SPE-ZR3

Thông số kỹ thuật rơ le ABB SPE-ZR3

SPER 1B1 C4, SPER 1C1 and SPER 1C2
Supervision relay
User ́s Manual and Technical Description

General Information
Product ID: SPE-ZR 3
Additional Information
ABB Type Designation:
Country of Origin: Finland (FI)
Customs Tariff Number: 85381000
Gross Weight: 0.2 kg
Stocked At (Warehouses): FIVSAEXPU
Rơ le SPER 1C1
Rơ le SPER 1C2
Rơ le SPER 1C1
Rơ le SPER 1B1 C4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.