Tag Archives: 1YMB531001M0003

Cầu chì ABB CEF

Cầu chì ABB CEF ABB CEF 3.6KV 6A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0001 ABB CEF 3.6KV 10A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0002 ABB CEF 3.6KV 16A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0003 ABB CEF 3.6KV 25A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0004 ABB CEF 3.6KV 40A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0005 ABB CEF 3.6KV 50A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0006 ABB CEF 3.6KV 63A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0007 ABB CEF 3.6KV 80A,50KA,E=192mm …

Read More »