Tag Archives: Đại lý khởi động từ ABB

Đại lý khởi động từ ABB

Đại lý khởi động từ ABB Hiện nay chúng tôi đang phân phối các dòng khởi động từ ABB tại Việt Nam A9-30-10(/01) 4kW 24/110/220/380 A12-30-10(/01 5.5kW 24/110/220/380 A16-30-10(/01) 7.5kW 24/110/220/380 A26-30-10(/01) 11kW 24/110/220/380 A30-30-10(/01)15kW 24/110/220/380 A40-30-10(/01) 18.5kW 24/110/220/380 A50-30-11 22kW 24/110/220/380 A63-30-11 30kW 24/110/220/380

Read More »

Khởi động từ ABB

Khởi động từ ABB Khởi động từ AX09-30-10-81 1SBL901074R8110 Khởi động từ AX09-30-01-81 1SBL901074R8101 Khởi động từ AX09-30-10-83 1SBL901074R8310 Khởi động từ AX09-30-01-83 1SBL901074R8301 Khởi động từ AX09-30-10-84 1SBL901074R8410 Khởi động từ AX09-30-01-84 1SBL901074R8401 Khởi động từ AX09-30-10-36 1SBL901074R3610 Khởi động từ AX09-30-01-36 1SBL901074R3601 Khởi động từ AX09-30-10-80 1SBL901074R8010 Khởi …

Read More »