Tag Archives: Đại lý máy cắt ABB

Máy cắt Abb SACE E2B16 1600A

Máy cắt Abb SACE E2B16 1600A Thông số kỹ thuật máy cắt tự dùng ABB E2B16 1600A – Low voltage air circuit-breaker + Số cực: 4 + Iu = 1600A + Ue = 690V. + Icw = 40kA x 1s + Icu = 40kA + Ics = 40kA + Tần …

Read More »

Đại lý máy cắt ABB

Đại lý máy cắt ABB Máy cắt SACE PR121/P-LI Máy cắt SACE PR121/P-LSI Máy cắt SACE PR121/P-LSIG Máy cắt SACE PR122/P-LI Máy cắt SACE PR122/P-LSI Máy cắt SACE PR122/P-LSIG Máy cắt SACE PR123/P-LI Máy cắt SACE PR123/P-LSI Máy cắt SACE PR123/P-LSIG Máy cắt SACE PR121/P-LI 3P Máy cắt SACE PR121/P-LSI …

Read More »