Tag Archives: đại lý phân phối rơ le abb tại việt nam

Đại lý rơ le ABB

Đại lý rơ le ABB ABB CT-ERS.27,2c/o,110VDC ABB CT-ERS.28,2c/o,220VDC ABB CT-IRE, 1 c/o, 24VAC/DC ABB CT-ARE 0.1-10s 110V-130V ABB CT-IRE, 1 c/o, 220-240VAC ABB CT-YDE, 110-130VAC, 3-300S ABB CT-ERS.21P, 2c/o, 24-240VAC/DC ABB CT-ERE,1 c/o,0.1-10s,110-130VAC ABB CT-ERS.27S,on-delay,2c/o,110VDC ABB CT-ERS.28S,on-delay,2c/o,220VDC ABB CT-AHE,  1 c/o, 3-300s, 24VAC/DC ABB CT-AWE, 1 c/o, 0.05-1s, 24VAC/DC …

Read More »

Nhà phân phối rơ le ABB

Nhà phân phối rơ le ABB ABB CR-M110DC3 ABB CR-M110DC3L ABB CR-M220DC3 ABB CR-M220DC3L ABB CR-M024AC4 ABB CR-M024AC4L ABB CR-M024DC4 ABB CR-M024DC4L ABB CR-M230AC4 ABB CR-M230AC4L ABB CR-M110AC4 ABB CR-M110AC4L ABB CR-M110DC4 ABB CR-M110DC4L ABB CR-M220DC4 ABB CR-M220DC4L ABB CR-U024AC2 ABB CR-U024AC2L ABB CR-U024DC2 ABB CR-U024DC2L ABB CR-U230AC2 ABB CR-U230AC2L …

Read More »