Tag Archives: Mô đun ABB DI810

Mô đun ABB DI810

Mô đun ABB DI810 Thông số kỹ thuật module mở rộng DI810 Article number 3BSE008508R1 Type Digital Input Signal specification 24 V d.c. Number of channels 16 Signal type Current sinking HART No SOE No Redundancy No High integrity No Intrinsic safety No Mechanics S800 Detailed data Input voltage range, …

Read More »

Đại lý module ABB

Đại lý module ABB mô đun abb | module input abb | mdule output abb Mô đun ABB CI840A 3BSE041882R1 Mô đun ABB CI840KIT 3BSE031694R4000-800xA Mô đun ABB DI801 3BSE020508R1 Mô đun ABB DI802 3BSE022360R1 Mô đun ABB DI803 3BSE022362R1 Mô đun ABB DI810 3BSE008508R1 Mô đun ABB DI811 3BSE008552R1 …

Read More »