Tag Archives: Mô đun DI810

Mô đun ABB DI810

Mô đun ABB DI810 Thông số kỹ thuật module mở rộng DI810 Article number 3BSE008508R1 Type Digital Input Signal specification 24 V d.c. Number of channels 16 Signal type Current sinking HART No SOE No Redundancy No High integrity No Intrinsic safety No Mechanics S800 Detailed data Input voltage range, …

Read More »

Đại lý DI810

Đại lý DI810 đại lý AI810 | nhà phân phối AI810 | đại lý abb AI810 | mô đun AI810 | module đầu vào AI810 đại lý DI810 | nhà phân phối DI810 | đại lý abb DI810 | mô đun DI810 | module đầu vào DI810 1SAP214200R0001 Ethernet Interface …

Read More »

Lưu lượng kế 10A6131NA2BXXX1B3ED

Lưu lượng kế 10A6131NA2BXXX1B3ED ABB I/O moduleS AI810/AO810V2/DI810/DO810 Digital input modules Mô đun DI810 16 channels, 2 groups of 8 ch., 24 V d.c., current sink. Mô đun DI811 16 ch., 2 groups of 8 ch., 48 V d.c., current sink. Mô đun DI814 16 ch., 2 groups of 8 …

Read More »

Mô đun AI820 3BSE008544R1

Mô đun AI820 3BSE008544R1 ABB 3BSE018172R1-800xA SB822 ABB 3BSE018173R1 SM811K01 ABB 3BSC950193R1-800xA TB850 ABB 3BSC950194R1-800xA TB851 ABB 3BSC950263R1-800xA TB852 ABB 3BSE057022R1-800xA TB853 ABB 3BSC630049R1-800xA TC562 ABB 3BSC630197R1-800xA-M TK212A ABB 3BSC950192R1-800xA TK850V007 ABB 3BSC950262R1-800xA TK851V010 ABB 3BSC950201R1-800xA TK853V020 ABB 3BSC950356R1-800xA TK855 ABB 3BSE057021R1-800xA TK856 ABB 3BSE049110R1-800xA ABB 3BSE020512R1 AI801 ABB 3BSE008516R1 …

Read More »