Tag Archives: mô đun DO810

Lưu lượng kế 10A6131NA2BXXX1B3ED

Lưu lượng kế 10A6131NA2BXXX1B3ED ABB I/O moduleS AI810/AO810V2/DI810/DO810 Digital input modules Mô đun DI810 16 channels, 2 groups of 8 ch., 24 V d.c., current sink. Mô đun DI811 16 ch., 2 groups of 8 ch., 48 V d.c., current sink. Mô đun DI814 16 ch., 2 groups of 8 …

Read More »

Module ABB DO810

Module ABB DO810 đại lý DO810 | nhà phân phối DO810 | mô đun DO810 | đại lý abb DO810 Module output DO810 Module DO810 Digital Output 24V dc 3BSE008510R1 Thông số kỹ thuật mô đun abb DO810 Product ID:63938726 ABB Type Designation:DO810 DIGITAL OUTPUT Catalog Description:DO810 DIGITAL OUTPUT; I/O …

Read More »