Tag Archives: nhà phân phối DI810

Mô đun ABB DI810

Mô đun ABB DI810 Thông số kỹ thuật module mở rộng DI810 Article number 3BSE008508R1 Type Digital Input Signal specification 24 V d.c. Number of channels 16 Signal type Current sinking HART No SOE No Redundancy No High integrity No Intrinsic safety No Mechanics S800 Detailed data Input voltage range, …

Read More »

Đại lý DI810

Đại lý DI810 đại lý AI810 | nhà phân phối AI810 | đại lý abb AI810 | mô đun AI810 | module đầu vào AI810 đại lý DI810 | nhà phân phối DI810 | đại lý abb DI810 | mô đun DI810 | module đầu vào DI810 1SAP214200R0001 Ethernet Interface …

Read More »