Breaking News

ABB 1SBH141001R8440

Aptomat ABB S200-C32

Đại lý khởi động từ ABB

Cầu dao OT800E03P

Công tắc tơ AX115-30-11

Khởi động từ N31E 220-230V

Recent Posts

Bộ điều khiển tụ bù RVC-8

Bộ điều khiển tụ bù RVC-8 đại lý RVC-8 | nhà phân phối RVC-8 | đại lý RVC-12 | bộ điều khiển RVC-12 | nhà phân phối RVC-12 Thông số kỹ thuật ABB RVC-8 RVC  Measuring system  Micro-processor system for balanced three-phase networks or single-phase networks Operating voltage 100V to …

Read More »

Đại lý cầu dao ABB

Đại lý cầu dao ABB Cầu dao ABB OT16F3 Cầu dao ABB OT25F3 Cầu dao ABB OT40F3 Cầu dao ABB OT63F3 Cầu dao ABB OT80F3 Cầu dao ABB OT100F3 Cầu dao ABB OT125F3 Cầu dao ABB OT160E3 Cầu dao ABB OT16F4N2 Cầu dao ABB OT25F4N2 Cầu dao ABB OT40F4N2 Cầu …

Read More »

Bộ điều khiển DCS800-S01-1200-04

Bộ điều khiển DCS800-S01-1200-04 đại lý DCS800-S01-1200-04 | nhà phân phối DCS800-S01-1200-04 Thông số kỹ thuật ABB DCS800-S01-1200-04 Global Commercial Alias: DCS800-S01-1200-04+0J404 Product ID: 3ADT218426R1501 ABB Type Designation: DCS800-S01-1200-04+0J404 Catalog Description: DC Rectifier ; Typecode: DCS800-S01-1200-04+0J404; Voltage : 400 V; Current : 1200 A; Single bridge; Weight:110 kg; Additional Information …

Read More »