Tag Archives: ABB CI801

Mô đun ABB CI801

Mô đun ABB CI801 đại lý CI801 | abb CI801 | nhà phân phối CI801 | tài liệu CI801 Thông số kỹ thuật module CI801 Product ID: ABB 3BSE022366R1 ABB Type Designation: ABB CI801 Catalog Description: CI801 PROFIBUS DP-V1 Communication Interface Product Type: Interface Protocol Type: Profibus-DP Number of Channels: …

Read More »