Category Archives: Động cơ

Động cơ ABB

ABB 1SBH141001R8053

 ABB 1SBH141001R8053 ABB N53E 5NO+3NC 220V 50HZ ABB 1SBH143001R8140 ABB 1SBL141001R8001 ABB 1SBL357201R7200 AF50-40-00-72 ABB [...]

ABB 130/6-30-P-3278 4429 584-BX Servo Motor 60

ABB 130/6-30-P-3278 4429 584-BX Servo Motor 60 ABB 130/6-30-P-3278 4429 584-BX Servo Motor 60 ABB [...]

Động cơ ABB M2VA63B-1

Động cơ ABB M2VA63B-1 ABB V18345-102K420001 ABB SENSOR;PIEZO;PN:D693B082U01 ABB ACS550-01-157A-4 ABB ACS550-01-059A-4 ABB ek55_40_11 ABB [...]

Động cơ ABB M2BAX132M4A

Động cơ ABB M2BAX132M4A Động cơ M2QA71M2A Động cơ M2QA71M2B Động cơ M2QA80M2A Động cơ [...]

Đại lý động cơ ABB

Đại lý động cơ ABB Hiện nay chúng tôi phân phối các dòng động cơ [...]

Động cơ ABB 3GAA104001-ASE

Động cơ ABB 3GAA104001-ASE Thông số kỹ thuật động cơ 3GAA104001-ASE General Information Product ID: [...]

Động cơ QAD0.75/1.1-8/6P

Động cơ QAD0.75/1.1-8/6P QA5.5-6P, QA4-8P, QA7.5-6P, QA11-2P, QA11-4P, QA5.5-8P, QA15-2P, QA15-4P QA11-6P, QA7.5-8P, QA18.5-2P, QA18.5-4P, [...]

Động cơ ABB M2QA132S6A

Động cơ ABB M2QA132S6A M2QA-W132S8A, M2QA-H132S8A QAEJ132S8A QA132S6A, M2QA132S6A QABP132S6A YDFW2 2.2-6P QAD1.8/2.6/3-6/4/2P M2QP132S6A, M2JA132S6A, [...]

1 Comment

Động cơ ABB M2QA132S4A

Động cơ ABB M2QA132S4A Động cơ M2QA71M2A Động cơ M2QA71M2B Động cơ M2QA80M2A Động cơ [...]