Động cơ ABB 3GAA104001-ASE

Động cơ ABB 3GAA104001-ASE

Thông số kỹ thuật động cơ 3GAA104001-ASE

General Information

 • Product ID: 3GAA104001-ASE
 • ABB Type Designation: M3AA 100LA 8

Additional Information

 • ABB Type Designation: M3AA 100LA 8
 • Altitude: 1000 m
 • Ambient Temperature: 40 °C
 • Bearing: 6306-2Z/C3
 • Bearing NDE: 6205-2Z/C3
 • Country of Origin: Poland (PL)
  China (CN)
  Sweden (SE)
 • Customs Tariff Number: 85015220
 • Direction of Rotation: Both sides
 • Gross Weight: 20.65 kg
 • IC Class: IC411
 • IM Class: IMB3 IM1001
 • IP Class: IP55
 • Insulation Class: ICLF
 • Lubrication: For life
 • Product Name: 3-Phase squirrel cage motor
 • Product Net Weight: 20 kg
 • Replaced Product ID (OLD): 3GAA104001-ASA
 • Standard: IEC 60034-1
 • Stocked At (Warehouses): Central Stock Europe
  Central Stock Asia
  CSCNM
 • Temperature Class Default:
 • Terminator Box Location: D-End top
 • Two Speed Motor: No
 • Type of Duty: S1
 • Voltage Code: S
 • Electrical Data:
  đại lý 3GAA104001-ASE, nhà phân phối 3GAA104001-ASE, đại lý động cơ abb, 3GE12826042448
  Conn Temp Class Freq Voltage Power Speed Current Power Factor Efficiency Torque IS/IN
  D 50 Hz 230 V 0.75 kW 720 r/min 5.50 A 0.470 70.70 % 9.90 N·m 3.90
  Y 50 Hz 400 V 0.75 kW 720 r/min 3.20 A 0.470 70.70 % 9.90 N·m 3.90
  Y 60 Hz 460 V 0.75 kW 865 r/min 2.40 A 0.510 74.20 % 8.20 N·m 4.20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *