Category Archives: Kho hàng

Bộ chuyển đổi quang điện ICF-1150

Bộ chuyển đổi quang điện ICF-1150 Mô đun 1794-OE4 Mô đun 1794-TB3 Bộ cấp nguồn [...]

Bộ lập trình PM857K01

Bộ lập trình PM857K01 Thông số kỹ thuật bộ lập trình ABB PM857K01 3BSE088385R1 Article [...]

Bộ lập trình PM857K02

Bộ lập trình PM857K02 Thông số kỹ thuật Abb PM857K02 Article number 3BSE088386R1 (PM857K02) Redundancy [...]

Cầu chì ABB CEF

Cầu chì ABB CEF ABB CEF 3.6KV 6A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0001 ABB CEF 3.6KV 10A,50KA,E=192mm D=65mm [...]

Quạt ABB RC527

Quạt ABB RC527 3BSC120004R2 IC_DRAM:1MX40*80NS MEMORY MODULE SIMM SE đại lý 3BSC120004R2 đại lý IC_DRAM:1MX40 [...]

Máy cắt HD4/W 36.12.25

Máy cắt HD4/W 36.12.25 Thông số kỹ thuật máy cắt ABB HD4/W 36.12.25 Type Model No. [...]

Bộ định vị V18345-201056100P

Bộ định vị V18345-201056100P Bộ định vị V13841-241450565 V17171 V17171-110 Bộ định vị V18311H-382210100 Bộ [...]

ABB 264DSESSAIA1

ABB 264DSESSAIA1 ABB 264DSFSSA1B1/EZ/L1/C1 ABB 264DSHSSB1A1\1.6-160KPA ABB 264DSMSHB1B1 V1L1B1S1C1 ABB 264DSMSSA1B1\4-20MA DC24V 0-600KPA ABB 264GS [...]

ABB INNPM01

ABB INNPM01 INNPM01 INNPM12 INPCT01 INPPT01 INPTM01 INICT01 INICT03 INICT03A INICT12 INIIT01 INIIT02 INIIT03 I [...]

ABB NGCM02

ABB NGCM02 NGCM02 NIAC02 NCOM02 NCOM03 NCOM04 NCPM01 NCTM01 NDCS03 NDLS02 NDSI01 NDSI02 NASM03 NASM04 [...]