Máy cắt HD4/W 36.12.25

Máy cắt HD4/W 36.12.25

Thông số kỹ thuật máy cắt ABB HD4/W 36.12.25

Type Model No. P[mm] U [kV] In [A] Isc[kA]
 

HD4/W 36

Withdrawable

for

PoweCube units

and

ZS2 switchgear

 

 

Máy cắt HD4/W 36.12.20 275 36 1250 20
Máy cắt HD4/W 36.12.25 275 36 1250 25
Máy cắt HD4/W 36.12.32 275 36 1250 31.5
Máy cắt HD4/W 36.16.20 275 36 1600 20
Máy cắt HD4/W 36.16.25 275 36 1600 25
Máy cắt HD4/W 36.16.32 275 36 1600 31.5
Máy cắt HD4/W 36.20.20 275 36 2000 20
Máy cắt HD4/W 36.20.25 275 36 2000 25
Máy cắt HD4/W 36.20.32 275 36 2000 31.5
Máy cắt HD4/W 36.25.20 275 36 2500 20
Máy cắt HD4/W 36.25.25 275 36 2500 25
Máy cắt HD4/W 36.25.32 275 36 2500 31.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *