Biến tần ACS800-01-0075-3

Biến tần ACS800-01-0075-3

Thông số kỹ thuật biến tần ACS800-01-0075-3:

Type  Icont.max   Pcont.max       IN (A)     PN (kW)   Ihd (A)  Phd (kW)

ACS800-01-0003-3+P901   5.1               1.5             4.7          1.5         3.4           1.1
ACS800-01-0004-3+P901   6.5               2.2             5.9          2.2         4.3           1.5
ACS800-01-0005-3+P901   8.5               3                7.7          3            5.7           2.2
ACS800-01-0006-3+P901   10.9             4                10.2         4            7.5           3
ACS800-01-0009-3+P901   13.9             5.5             12.7         5.5          9.3          4
ACS800-01-0011-3+P901   19                7.5             18            7.5          14           5.5
ACS800-01-0016-3+P901   25                11              24            11           19           7.5
ACS800-01-0020-3+P901   34                15              31            15           23           11
ACS800-01-0025-3+P901   44                22              41            18.5        32           15
ACS800-01-0030-3+P901   55                30              50            22           37           18.5
ACS800-01-0040-3+P901   72                37              69            30           49            22
ACS800-01-0050-3+P901   86                45              80            37           60            30
ACS800-01-0060-3+P901  103               55              94            45           69            37
ACS800-01-0075-3+P901  145               75              141          75           100           45
ACS800-01-0100-3+P901  166               90              155          75           115           55
ACS800-01-0120-3+P901  202               110            184           90          141           75
ACS800-01-0135-3+P901  225               110            220           110         163           90
ACS800-01-0165-3+P901  260               132            254           132         215           110
ACS800-01-0205-3+P901  290               160            285           160         234           132

đại lý ACS880-01-0075-3 | nhà phân phối ACS880-01-0075-3 | biến tần ACS800-01-0075-3 | đại lý ACS800-01-0075-3

One thought on “Biến tần ACS800-01-0075-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *