Rơ le ABB SPAM150C

Rơ le ABB SPAM150C

Thông số kỹ thuật ABB SPAM150C:

đại lý SPAM150C | nhà phân phối SPAM150C

Type: Motor Protection Relay
Model: SPAM-150-C-AB
Serial: EL110206
Part: RS-641-015-AB
Rev: SPTU240R3 RevM, SPCJ4D34BAB RevA6, SPTK4E3 RevM

MODEL Discription
SPAM 150C-AA 50 Hz, 80-265 V AC/DC, with NO trip contact
SPAM 150C-AB 50 Hz, 80-265 V AC/DC, with NC trip contact
SPAM 150C-CA 50 Hz, 18-80 V DC, with NO trip contact
SPAM 150C-CB 50 Hz, 18-80 V DC, with NC trip contact
SPAM 150C-DA 60 Hz, 80-265 V AC/DC, with NO trip contact
SPAM 150C-DB 60 Hz, 80-265 V AC/DC, with NC trip contact
SPAM 150C-FA 60 Hz, 18-80 V DC, with NO trip contact
SPAM 150C-FB 60 Hz, 18-80 V DC, with NC trip contact

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *