Tag Archives: HD4/W 36.12.25

Máy cắt HD4/W 36.12.25

Máy cắt HD4/W 36.12.25 Thông số kỹ thuật máy cắt ABB HD4/W 36.12.25 Type Model No. P[mm] U [kV] In [A] Isc[kA]   HD4/W 36 Withdrawable for PoweCube units and ZS2 switchgear     Máy cắt HD4/W 36.12.20 275 36 1250 20 Máy cắt HD4/W 36.12.25 275 36 1250 25 Máy cắt HD4/W 36.12.32 275 36 1250 31.5 …

Read More »