Bộ chuyển đổi tín hiệu 653T Y1YY1132003

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 653T Y1YY1132003

Chuyển tín nhiệt độ:
600 T Series Temperature Transmitter
Output Signal: 4 – 20 mA
Power Supply: 7 – 35 VDC
Product Code: 653T Y1YY1132003

Tài liệu abb 653T

2CCS891001R0101 S801N-D10
2CCS891001R0104 S801N-C10
2CCS891001R0105 S801N-B10
2CCS891001R0131 S801N-D13
2CCS891001R0134 S801N-C13
2CCS891001R0135 S801N-B13
2CCS891001R0161 S801N-D16
2CCS891001R0164 S801N-C16
2CCS891001R0165 S801N-B16
2CCS891001R0201 S801N-D20
2CCS891001R0204 S801N-C20
2CCS891001R0205 S801N-B20
2CCS891001R0251 S801N-D25
2CCS891001R0254 S801N-C25
2CCS891001R0255 S801N-B25
2CCS891001R0321 S801N-D32
2CCS891001R0324 S801N-C32
2CCS891001R0325 S801N-B32
2CCS891001R0401 S801N-D40
2CCS891001R0404 S801N-C40
2CCS891001R0405 S801N-B40
2CCS891001R0501 S801N-D50
2CCS891001R0504 S801N-C50
2CCS891001R0505 S801N-B50
2CCS891001R0631 S801N-D63
2CCS891001R0634 S801N-C63
2CCS891001R0635 S801N-B63
2CCS891001R0801 S801N-D80
2CCS891001R0804 S801N-C80
2CCS891001R0805 S801N-B80
2CCS891001R0821 S801N-D100
2CCS891001R0824 S801N-C100
2CCS891001R0825 S801N-B100
2CCS891001R0841 S801N-D125
2CCS891001R0844 S801N-C125
2CCS891001R0845 S801N-B125
2CCS892001R0061 S802N-D6
2CCS892001R0064 S802N-C6
2CCS892001R0065 S802N-B6
2CCS892001R0081 S802N-D8
2CCS892001R0084 S802N-C8
2CCS892001R0085 S802N-B8
2CCS892001R0101 S802N-D10
2CCS892001R0104 S802N-C10
2CCS892001R0105 S802N-B10
2CCS892001R0131 S802N-D13
2CCS892001R0134 S802N-C13
2CCS892001R0135 S802N-B13
2CCS892001R0161 S802N-D16
2CCS892001R0164 S802N-C16
2CCS892001R0165 S802N-B16
2CCS892001R0201 S802N-D20
2CCS892001R0204 S802N-C20
2CCS892001R0205 S802N-B20
2CCS892001R0251 S802N-D25
2CCS892001R0254 S802N-C25
2CCS892001R0255 S802N-B25
2CCS892001R0321 S802N-D32
2CCS892001R0324 S802N-C32
2CCS892001R0325 S802N-B32
2CCS892001R0401 S802N-D40
2CCS892001R0404 S802N-C40
2CCS892001R0405 S802N-B40
2CCS892001R0501 S802N-D50
2CCS892001R0504 S802N-C50
2CCS892001R0505 S802N-B50
2CCS892001R0631 S802N-D63
2CCS892001R0634 S802N-C63
2CCS892001R0635 S802N-B63
2CCS892001R0801 S802N-D80
2CCS892001R0804 S802N-C80
2CCS892001R0805 S802N-B80
2CCS892001R0821 S802N-D100
2CCS892001R0824 S802N-C100
2CCS892001R0825 S802N-B100
2CCS892001R0841 S802N-D125
2CCS892001R0844 S802N-C125
2CCS892001R0845 S802N-B125
2CCS893001R0061 S803N-D6
2CCS893001R0064 S803N-C6
2CCS893001R0065 S803N-B6
2CCS893001R0081 S803N-D8
2CCS893001R0084 S803N-C8
2CCS893001R0085 S803N-B8
2CCS893001R0101 S803N-D10
2CCS893001R0104 S803N-C10
2CCS893001R0105 S803N-B10
2CCS893001R0131 S803N-D13
2CCS893001R0134 S803N-C13
2CCS893001R0135 S803N-B13
2CCS893001R0161 S803N-D16
2CCS893001R0164 S803N-C16
2CCS893001R0165 S803N-B16
2CCS893001R0201 S803N-D20
2CCS893001R0204 S803N-C20
2CCS893001R0205 S803N-B20
2CCS893001R0251 S803N-D25
2CCS893001R0254 S803N-C25
2CCS893001R0255 S803N-B25
2CCS893001R0321 S803N-D32
2CCS893001R0324 S803N-C32
2CCS893001R0325 S803N-B32
2CCS893001R0401 S803N-D40
2CCS893001R0404 S803N-C40
2CCS893001R0405 S803N-B40
2CCS893001R0501 S803N-D50
2CCS893001R0504 S803N-C50
2CCS893001R0505 S803N-B50
2CCS893001R0631 S803N-D63
2CCS893001R0634 S803N-C63
2CCS893001R0635 S803N-B63
2CCS893001R0801 S803N-D80
2CCS893001R0804 S803N-C80
2CCS893001R0805 S803N-B80
2CCS893001R0821 S803N-D100
2CCS893001R0824 S803N-C100
2CCS893001R0825 S803N-B100
2CCS893001R0841 S803N-D125
2CCS893001R0844 S803N-C125

đại lý 653T Y1YY1132003 | nhà phân phối 653T Y1YY1132003 | abb 653T Y1YY1132003

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *