Khởi động từ N31E 220-230V

Khởi động từ N31E 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz

1SBH141001R8022

 • Extended Product Type: N31E 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
 • Product ID: 1SBH141001R8031
 • EAN: 3471522011800
 • Catalog Description: N31E 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz Contactor Relay

Popular Downloads

 • Data Sheet, Technical Information: 1SBC100122C0202_Ch03

Kích thước contactor ABB:

 • Product Net Width: 44 mm
 • Product Net Depth: 74 mm
 • Product Net Height: 74 mm
 • Product Net Weight: 0.340 kg

Technical

 • Standards: Devices complying with international standards IEC 947-5-1 / 947-4-1 and European standards EN 60 947-5-1 / 60 947-4-1. Electromagnetic compatibility (EMC) according to amendment A11 to IEC 947-1; EN 60 947-1 and amendment 2 to IEC 947-4-1
 • Rated Operational Voltage: Main Circuit 690 V
 • Rated Frequency (f): Supply Circuit 50 Hz
  Supply Circuit 60 Hz
 • Conventional Free-air Thermal Current (Ith):
  acc. to IEC 60947-5-1, q = 40 °C 16 A
 • Rated Operational Current AC-15 (Ie):
  (220 / 240 V) 4 A
  (24 / 127 V) 6 A
  (380 / 440 V) 3 A
  (500 V) 2 A
  (690 V) 2 A
 • Short-Circuit Protective Devices:
  gG Type Fuses 10 A
 • Rated Short-time Withstand Current (Icw):
  for 0.1 s 140 A
  for 1 s 100 A
 • Rated Operational Current DC-13 (Ie):
  (125 V) 0.55 / 69 A
  (24 V) 6 / 144 A
  (250 V) 0.3 / 75 A
  (48 V) 2.8 / 134 A
  (72 V) 1 / 72 A
 • Rated Insulation Voltage (Ui): acc. to IEC 60947-5-1 and VDE 0110 (Gr. C) 690 V
  acc. to UL/CSA 600 V
 • Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp): 8 kV
 • Mechanical Durability: > 20 million
 • Maximum Mechanical Switching Frequency: 6000 cycles per hour
 • Coil Operating Limits: (acc. to IEC 60947-5-1) 0.85 … 1.1 x Uc (at θ ≤ 55 °C) °C
 • Rated Control Circuit Voltage (Uc): 50 Hz 220 … 230 V
  60 Hz 230 … 240 V

đại lý N31E | nhà phân phối N31E | contactor abb N31E | đại lý abb N31E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *