Màn hình PP865A 3BSE042236R2

Màn hình PP865A 3BSE042236R2

Thông số kỹ thuật HMI PP865A

 • Product Type:
 • Control_System_Accessory
 • Technical Information:
  “15”” TFT touch panel, 1024×768 pixels, graphics & text, color.”
  Requires Panel Builder 800 version 5 for configuring.To protect the front, it’s recommended to use the RX865 Key Cover.

Dimensions

 • Product Net Weight: 4.64 kg
 • Gross Volume: 0 m³
 • Customs Tariff Number: 85371091
  đại lý PP865A | nhà phân phối PP865A | đại lý abb PP865A | màn hình PP865A
  Màn hình PP815 3BSE042239R1
  Màn hình PP820 3BSE042243R1
  Màn hình PP825 3BSE042240R1
  Màn hình PP826 3BSE042244R1
  Màn hình PP835 3BSE042234R1
  Màn hình PP836 3BSE042237R1
  Màn hình PP845 3BSE042235R1
  Màn hình PP846 3BSE042238R1
  Màn hình PP865 3BSE042236R1
  Màn hình PP815A 3BSE042239R2
  Màn hình PP820A 3BSE042243R2
  Màn hình PP825A 3BSE042240R3
  Màn hình PP826A 3BSE042244R3
  Màn hình PP835A 3BSE042234R2
  Màn hình PP836A 3BSE042237R2
  Màn hình PP845A 3BSE042235R2
  Màn hình PP846A 3BSE042238R2
  Màn hình PP865A 3BSE042236R2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *