Máy cắt HD4 40.12.25

Máy cắt HD4 40.12.25

Type Model No. U [kV] In [A] Isc [kA]
HD4 HD4 40.12.25 40.5 1250 25
HD4 HD4 40.12.31 40.5 1250 31.5
HD4 HD4 40.16.25 40.5 1600 25
HD4 HD4 40.16.31 40.5 1600 31.5
HD4 HD4 40.20.25 40.5 2000 25
HD4 HD4 40.20.31 40.5 2000 31.5
HD4 HD4 40.25.25 40.5 2500 25
HD4 HD4 40.25.31 40.5 2500 31.5
HD4 HD4/Z 40.12.25 40.5 1250 25
HD4 HD4/Z 40.12.31 40.5 1250 31.5
HD4 HD4/Z 40.16.25 40.5 1600 25
HD4 HD4/Z 40.16.31 40.5 1600 31.5
HD4 HD4/Z 40.20.25 40.5 2000 25
HD4 HD4/Z 40.20.31 40.5 2000 31.5
HD4 HD4/Z 40.25.25 40.5 2500 25
HD4 HD4/Z 40.25.31 40.5 2500 31.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *