Mô đun ABB CI854AK01

Mô đun PLC ABB CI854AK01

Thông số kỹ thuật module CI854AK01:

3BSE030220R1

General Information

 • Product ID: 3BSE030220R1
 • ABB Type Designation: CI854AK01
 • Catalog Description: CI854AK01 PROFIBUS DP-V1 Communication interface

Categories

 • Products » Control Systems » 800xA » Controllers » AC 800M Control Software » AC 800M Control Software 4.0 » Communication Modules
 • Products » Control Systems » 800xA » Controllers » AC 800M Hardware » AC 800M Hardware 4.0 » Communication Modules
 • Products » Control Systems » 800xA » Controllers » AC 800M Hardware » AC 800M Hardware 4.1 » Communication Modules
 • Products » Control Systems » 800xA » Controllers » AC 800M Hardware » AC 800M Hardware 5.0 » Communication Modules
 • Products » Control Systems » 800xA » Controllers » AC 800M Hardware » AC 800M Hardware 5.1 » Communication Modules

Technical

 • Product Type: Interface
 • Protocol Type: PROFIBUS-DPV1
 • Number of Channels: 1
 • Communication Speed: 12000 kbit/s
 • Technical Information: Package including:
  – CI854, Communication Interface
  – TP854, Baseplate

Dimensions

 • Product Net Weight: 0.59 kg

Ordering

 • Country of Origin: India (IN)
 • Customs Tariff Number: 85389091

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *