Nhà phân phối đóng cắt ABB

nhà phân phối đóng cắt ABB

Nhà phân phối đóng cắt ABB

Hiện nay chúng tôi phân phối các dòng Aptomat, MCCB, MCB, ACB, ELCB, Contactor, Rơ le … của ABB tại Việt Nam

1SCA022042R5810    OXP12X325
1SCA022042R5990    OXP12X395
1SCA022042R6020    OXP12X465
1SCA022042R6110    OXP12X535
1SCA022042R6370    OXP6X290
1SCA022057R0570    OXP6X130
1SCA022067R1760    OXP6X161
1SCA022131R8690    OZXK1
1SCA022131R8850    OZXK2
1SCA022131R9070    OZXK3
1SCA022131R9230    OZXK4
1SCA022131R9400    OZXK5
1SCA022131R9660    OZXK6
1SCA022137R5140    OXP12X280
1SCA022190R3000    OBEA10
1SCA022190R3260    OBEA01
1SCA022257R5950    OT160E3
1SCA022259R7410    OEZNP1
1SCA022259R8060    OT160E4
1SCA022295R5600    OXP6X150
1SCA022295R6080    OXP6X210
1SCA022325R6710    OXP12X185
1SCA022325R6980    OXP12X250
1SCA022325R7100    OXP12X166
1SCA022353R4890    OA1G01
1SCA022353R4970    OA1G10
1SCA022379R8100    OA2G11
1SCA022380R8770    OHB45J6
1SCA022380R8930    OHY45J6
1SCA022380R9660    OHB65J6
1SCA022380R9820    OHY65J6
1SCA022381R0240    OHB80J6
1SCA022381R0410    OHY80J6
1SCA022381R0830    OHB95J12
1SCA022381R1050    OHY95J12
1SCA022381R1560    OHB125J12
1SCA022381R1720    OHY125j12
1SCA022381R2960    OHB275J12
1SCA022381R3180    OHY275J12
1SCA022383R2480    OHB65J6E011
1SCA022399R8110    OHB65J6T
1SCA022456R7410    OA3G01
1SCA022456R9540    OHY65J6T
1SCA022460R7220    OHB275J12E011
1SCA022467R5140    OAZX1
1SCA022589R3340    OHB125J12E011
1SCA022594R7110    OHB45J6E011
1SCA022621R0760    OHB95J12E011
1SCA022627R0230    OFAF000H2
1SCA022627R0310    OFAF000H4
1SCA022627R0400    OFAF000H6
1SCA022627R0580    OFAF000H10
1SCA022627R0660    OFAF000H16
1SCA022627R0740    OFAF000H20
1SCA022627R0820    OFAF000H25
1SCA022627R0910    OFAF000H32
1SCA022627R1040    OFAF000H35
1SCA022627R1120    OFAF000H40
1SCA022627R1210    OFAF000H50
1SCA022627R1390    OFAF000H63
1SCA022627R1470    OFAF000H80
1SCA022627R1550    OFAF000H100
1SCA022627R1630    OFAF00H125
1SCA022627R1710    OFAF00H160
1SCA022627R1800    OFAF0H6
1SCA022627R1980    OFAF0H10
1SCA022627R2010    OFAF0H16
1SCA022627R2100    OFAF0H20
1SCA022627R2280    OFAF0H25
1SCA022627R2360    OFAF0H32
1SCA022627R2440    OFAF0H35
1SCA022627R2520    OFAF0H40
1SCA022627R2610    OFAF0H50
1SCA022627R2790    OFAF0H63
1SCA022627R2870    OFAF0H80
1SCA022627R2950    OFAF0H100
1SCA022627R3090    OFAF0H125
1SCA022627R3170    OFAF0H160
1SCA022627R3250    OFAF1H16
1SCA022627R3330    OFAF1H20
1SCA022627R3410    OFAF1H25
1SCA022627R3500    OFAF1H32
1SCA022627R3680    OFAF1H35
1SCA022627R3760    OFAF1H40
1SCA022627R3840    OFAF1H50
1SCA022627R3920    OFAF1H63
1SCA022627R4060    OFAF1H80
1SCA022627R4140    OFAF1H100
1SCA022627R4220    OFAF1H125
1SCA022627R4310    OFAF1H160
1SCA022627R4490    OFAF1H200
1SCA022627R4570    OFAF1H224
1SCA022627R4650    OFAF1H250
1SCA022627R4650    OFAF1H250
1SCA022627R4730    OFAF1H315
1SCA022627R4810    OFAF2H35
1SCA022627R4900    OFAF2H40
1SCA022627R5030    OFAF2H50
1SCA022627R5110    OFAF2H63
1SCA022627R5200    OFAF2H80
1SCA022627R5380    OFAF2H100
1SCA022627R5460    OFAF2H125
1SCA022627R5540    OFAF2H160
1SCA022627R5620    OFAF2H200
1SCA022627R5710    OFAF2H224
1SCA022627R5890    OFAF2H250
1SCA022627R5970    OFAF2H300
1SCA022627R6010    OFAF2H315
1SCA022627R6190    OFAF2H355
1SCA022627R6270    OFAF2H400
1SCA022627R6350    OFAF3H250
1SCA022627R6430    OFAF3H300
1SCA022627R6510    OFAF3H315
1SCA022627R6600    OFAF3H355
1SCA022627R6780    OFAF3H400
1SCA022627R6860    OFAF3H425
1SCA022627R6940    OFAF3H450
1SCA022627R7080    OFAF3H500
1SCA022627R7160    OFAF3H630
1SCA022627R7240    OFAF3H800
1SCA022627R7320    OFAF4H400
1SCA022627R7410    OFAF4H500
1SCA022627R7590    OFAF4H630
1SCA022627R7670    OFAF4H800
1SCA022627R7750    OFAF4H1000
1SCA022627R7830    OFAF4H1250
1SCA022629R5140    OFAF0H200
1SCA022629R5220    OFAF0H224
1SCA022629R5310    OFAF0H250
1SCA022637R3980    OFAF4AH500
1SCA022637R4010    OFAF4AH630
1SCA022637R4100    OFAF4AH800
1SCA022652R2220    OHB125J12T
1SCA022652R2310    OHY125J12T
1SCA022661R3610    OHZX10
1SCA022679R3410    OPB3
1SCA022695R0450    OPY3
1SCA022701R4520    OFAF1H355
1SCA022701R4610    OFAF2H500
1SCA022706R3900    OFAF2H425
1SCA022708R3170    OHZX11
1SCA022709R9500    OS200D03P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *