Rơ le ABB SPAJ 140C-DA

Rơ le ABB SPAJ 140C-DA

SPAJ 140C-AA(AC/DC80-265V 50HZ)
SPAJ 140C-CA(DC18-80V)
SPAJ 140C-DA(AC/DC80-265V 60HZ)
SPAJ 140C-FA(DC18-80V 60HZ)
SPAJ 141C-AA(AC/DC80-265V)
SPAJ 142C-AA(AC/DC80-265V)
SPAJ 142C-CA(DC18-80V)
SPAJ 160C-AA(AC/DC80-265V)
SPAM 150C-AA
Rơ le SPAA 120
Rơ le SPAA 120 C
Rơ le SPAA 121 C
Rơ le SPAA 341 C
Rơ le SPAA 342 C
Rơ le SPAA 345 C
Rơ le SPAA 348 C
Rơ le SPAC 310 C
Rơ le SPAC 311 C
Rơ le SPAC 312 C
Rơ le SPAC 315 C
Rơ le SPAC 316 C
Rơ le SPAC 317 C
Rơ le SPAC 330 C
Rơ le SPAC 331 C
Rơ le SPAC 335 C
Rơ le SPAC 336 C
Rơ le SPAC 531 C
Rơ le SPAC 533 C
Rơ le SPAC 534 C
Rơ le SPAC 535 C
Rơ le SPAC 536 C
Rơ le SPAC 537 C
Rơ le SPAC 538 C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *