Rơ le giám sát cuộn cắt SPE-ZR3

Rơ le giám sát cuộn cắt máy cắt 220kV ABB SPE-ZR3

đại lý SPE-ZR3 | nhà phân phối SPE-ZR3 | abb SPE-ZR3 | đại lý abb SPE-ZR3

Thông số kỹ thuật rơ le ABB SPE-ZR3

SPER 1B1 C4, SPER 1C1 and SPER 1C2
Supervision relay
User ́s Manual and Technical Description

General Information
Product ID: SPE-ZR 3
Additional Information
ABB Type Designation:
Country of Origin: Finland (FI)
Customs Tariff Number: 85381000
Gross Weight: 0.2 kg
Stocked At (Warehouses): FIVSAEXPU
Rơ le SPER 1C1
Rơ le SPER 1C2
Rơ le SPER 1C1
Rơ le SPER 1B1 C4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *