Rơ le REF610A51HCNR

Rơ le REF610A51HCNR

Rơ le bảo vệ trung áp REF610A51HCNR
Serial nr: BA 107595
Uaux = 100-240 VAC Pq≤9W
Uaux=110-250Vdc In=5A
fn=50/60Hz
In=1A(Io)

REF610A51HCNR

REF610A51HCNR

REF610 REF610A51HCNR feeder protection REF610A51HCNR

 

 

1 REF542 short circuit a piece of MULTIPLICATION 16X1 GCE0909176P0100 50 day
2 SPAJ120, 15 days for 140 power module SPTU 240 R1 POWER SUPPLY RS941020AA
3 SPAJ140C excess current module SPAJ140 SPCJ 4D29 MOTOR RELAY MODULE SPAJ140-01
4 REF610 protects and continues Electric apparatus REF610A51HCNR feeder protection REF610A51HCNR
5 REF610 protects and continues Electric apparatus REF610C11HCHG REF610C11HCHG
6 REF610 protects and continues Electric apparatus REF610C51HCHR feeder protection REF610C51HCHR
7 REX521 protects and continues for electric apparatus REX521EHHGLH05E integrated protection unit REX521
8 REX521 protects and continues Electric apparatus REX521 ORDER NO: REX521FHHPSH50F ZH REX521-006
9 REX521 protects and continues Electric apparatus REX521 ORDER NO: REX521GHHGSH50G ZH REX521-GG-001
10 REX521 protects and continues Electric apparatus REX521 ORDER NO: REX521GHHGSH51G ZH REX521-GG-002
11 REX521 protects and continues Electric apparatus REX521 ORDER NO: REX521GHHPSH50G EN REX521-GG-005
12 REX521 protects and continues Electric apparatus REX521 ORDER NO: REX521GHHPSH03G EN REX521-GG-006
13 REX521 protects and continues Electric apparatus REX521 ORDER NO: REX521GHHGSH05G ZH REX521-GG-008
14 REX521 protects and continues Electric apparatus REX521 ORDER NO: REX521GHHGSH51G ZH EN-F REX521-GG-010
15 REX521 protects and continues Electric apparatus REX521 ORDER NO: REX521GHHGSH50G ZH EN-F REX521-GG-011
16 SPAJ140C protects and continues the electric apparatus O/C PROT.RELAY SPAJ140C, 80~265V AC/DC RS611006AA
17 SPAJ142C protects and continues Electric apparatus O/C PROT. RELAY SPAJ142C, 80~265V AC/DC RS611008AA
18 SPAJ142C protects and continues Electric apparatus O/C PROT. RELAY SPAJ142C, 18~80V AC/DC RS611008CA
19 SPAM150C protects and continues Electric apparatus SPAM150C 80~265V AC/DC(vd4) RS641014AA
20 SPAM150C protects and continues Electric apparatus SPAM150C 80~265V AC/DC (vc) RS641015AB

đại lý REF610A51HCNR | nhà phân phối REF610A51HCNR | đại lý abb REF610A51HCNR | rơ le bảo vệ REF610A51HCNR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *