Biến tần ACS800-01-0075-3

Biến tần ACS800-01-0075-3

Thông số kỹ thuật biến tần ACS800-01-0075-3:

Type  Icont.max   Pcont.max       IN (A)     PN (kW)   Ihd (A)  Phd (kW)

ACS800-01-0003-3+P901   5.1               1.5             4.7          1.5         3.4           1.1
ACS800-01-0004-3+P901   6.5               2.2             5.9          2.2         4.3           1.5
ACS800-01-0005-3+P901   8.5               3                7.7          3            5.7           2.2
ACS800-01-0006-3+P901   10.9             4                10.2         4            7.5           3
ACS800-01-0009-3+P901   13.9             5.5             12.7         5.5          9.3          4
ACS800-01-0011-3+P901   19                7.5             18            7.5          14           5.5
ACS800-01-0016-3+P901   25                11              24            11           19           7.5
ACS800-01-0020-3+P901   34                15              31            15           23           11
ACS800-01-0025-3+P901   44                22              41            18.5        32           15
ACS800-01-0030-3+P901   55                30              50            22           37           18.5
ACS800-01-0040-3+P901   72                37              69            30           49            22
ACS800-01-0050-3+P901   86                45              80            37           60            30
ACS800-01-0060-3+P901  103               55              94            45           69            37
ACS800-01-0075-3+P901  145               75              141          75           100           45
ACS800-01-0100-3+P901  166               90              155          75           115           55
ACS800-01-0120-3+P901  202               110            184           90          141           75
ACS800-01-0135-3+P901  225               110            220           110         163           90
ACS800-01-0165-3+P901  260               132            254           132         215           110
ACS800-01-0205-3+P901  290               160            285           160         234           132

đại lý ACS880-01-0075-3 | nhà phân phối ACS880-01-0075-3 | biến tần ACS800-01-0075-3 | đại lý ACS800-01-0075-3

One comment

  1. Cty cho mình hỏi bên mình có BBT ACS800, làm sao để kết nối với Driverwindow light 2.93 vậy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *