Biến tần ACS355-03E-05A6-4

Biến tần ACS355-03E-05A6-4

Biến tần ACS355-01E-02A4-2 2.4A 0.37KW AC200-240V
Biến tần ACS355-01E-04A7-2 4.7A 0.75KW AC200-240V
Biến tần ACS355-01E-06A7-2 6.7A 1.1KW AC200-240V
Biến tần ACS355-01E-07A5-2 7.5A 1.5KW AC200-240V
Biến tần ACS355-01E-09A8-2 9.8A 2.2KW AC200-240V

Biến tần ACS355-03E-02A4-2 2.4A 0.37KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-03A5-2 3.5A 0.55KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-04A7-2 4.7A 0.75KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-06A7-2 6.7A 1.1KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-07A5-2 7.5A 1.5KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-09A8-2 9.8A 2.2KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-13A3-2 13.3A 3KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-17A6-2 17.6A 4KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-24A4-2 24.4A 5.5KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-31A0-2 30.0A 7.5KW AC200-240V
Biến tần ACS355-03E-46A2-2 46.2A 11KW AC200-240V

Biến tần ACS355-03E-01A2-4 1.2A 0.37KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-01A9-4 1.9A 0.55KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-02A4-4 2.4A 0.75KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-03A3-4 3.3A 1.1KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-04A1-4 4.1A 1.5KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-05A6-4 5.6A 2.2KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-07A3-4 7.3A 3KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-08A8-4 8.8A 4KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-12A5-4 12.5A 5.5KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-15A6-4 15.6A 7.5KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-23A1-4 23.1A 11KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-31A0-4 31.0A 15KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-38A0-4 38.0A 18.5KW AC380-480V
Biến tần ACS355-03E-44A0-4 44.0A 22KW AC380-480V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *