Máy cắt trung thế HD4/P 12.12.32

Máy cắt trung thế HD4/P 12.12.32

Thông số kỹ thuật máy cắt Abb

Type Model No. P[mm] U [kV] In [A] Isc[kA]
                             HD4/GT/P 12   Withdrawable     for  ZS1 switchgear HD4/GT/P 12.06.16 150 12 630 16
HD4/GT/P 12.06.25 150 25
HD4/GT/P 12.06.32 150 31.5
HD4/GT/P 12.12.16 150 12 1250 16
HD4/GT/P 12.12.25 150 25
HD4/GT/P 12.12.32 150 31.5
HD4/GT/P 12.12.40 210 40
HD4/GT/P 12.16.20 210 12 1600 20
HD4/GT/P 12.16.25 210 25
HD4/GT/P 12.16.32 210 31.5
HD4/GT/P 12.16.40 210 40
HD4/GT/P 12.16.50 210 50
 HD4/GT/P 12   Withdrawable     for  ZS1 switchgear HD4/GT/P 12.20.25 210 12 2000 25
HD4/GT/P 12.20.32 210 31.5
HD4/GT/P 12.20.40 210 40
HD4/GT/P 12.20.50 210 50
HD4/GT/P 12.25.25 275 12 2500 25
HD4/GT/P 12.25.32 275 31.5
HD4/GT/P 12.25.40 275 40
HD4/GT/P 12.25.50 275 50
HD4/GT/P 12.32.25 275 12 3150 25
HD4/GT/P 12.32.32 275 31.5
HD4/GT/P 12.32.40 275 40
HD4/GT/P 12.32.50 275 50

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *