Đại lý khởi động từ ABB

Đại lý khởi động từ ABB

Hiện nay chúng tôi đang phân phối các dòng khởi động từ ABB tại Việt Nam

A9-30-10(/01) 4kW 24/110/220/380
A12-30-10(/01 5.5kW 24/110/220/380
A16-30-10(/01) 7.5kW 24/110/220/380
A26-30-10(/01) 11kW 24/110/220/380
A30-30-10(/01)15kW 24/110/220/380
A40-30-10(/01) 18.5kW 24/110/220/380
A50-30-11 22kW 24/110/220/380
A63-30-11 30kW 24/110/220/380
A75-30-11 37kW 24/110/220/380
A95-30-11 45kW 24/110/220/380
A110-30-11 55kW 24/110/220/380
A145-30-11 75kW 24/110/220/380
A185-30-11 90kW 24/110/220/380
A210-30-11 110kW 24/110/220/380
A260-30-11 140kW 24/110/220/380
A300-30-11 160kW 24/110/220/380
UA16-30-10R
UA26-30-10R
UA30-30-10R
UA50-30-00R
UA63-30-00R
UA75-30-00R
UA95-30-11
UA110-30-11
A9-30-10(01) ABB,,%100
A12-30-10(01) ABB,,%100
A16-30-10(01) ABB,,%100
A26-30-10(01) ABB,,%100
A30-30-10(01) ABB,,%100
A40-30-10(01) ABB,,%100
A50-30-11 ABB,,%100
A63-30-11 ABB,,%100
A75-30-11 ABB,,%100
A95-30-11 ABB,,%100
A110-30-11 ABB,,%100
A145-30-11 ABB,,%100
A185-30-11 ABB,,%100
A210-30-11 ABB,,%100
A260-30-11 ABB,,%100
A300-30-11 ABB,,%100
AF95-30-11 ABB,,%100
AF110-30-11 ABB,,%100
AF145-30-11 ABB,,%100
AF185-30-11 ABB,,%100
AF210-30-11 ABB,,%100
AF260-30-11 ABB,,%100
AF300-30-11 ABB,,%100
AF400-30-11 ABB,,%100
AF460-30-11 ABB,,%100
AF580-30-11 ABB,,%100
AF750-30-11 ABB,,%100
A50-30-11 ABB
A63-30-11 ABB
A95-30-11 ABB
A110-30-11 ABB
A145-30-11 ABB
A185-30-11 ABB
A210-30-11 ABB
A260-30-11 ABB
A300-30-11 ABB
AF95-30-11 ABB
AF110-30-11 ABB
AF145-30-11 ABB
AF185-30-11 ABB
AF210-30-11 ABB
AF260-30-11 ABB
AF300-30-11 ABB
AF400-30-11 ABB
AF460-30-11 ABB
AF580-30-11 ABB
AF750-30-11 ABB
AF1350-30-11 ABB
AF1650-30-11 ABB

nhà phân phối contactor abb, đại ý contactor abb, nhà phân phối khởi động từ abb,

2 thoughts on “Đại lý khởi động từ ABB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *