Bộ điều khiển DCS800-S01-1200-04

Bộ điều khiển DCS800-S01-1200-04

đại lý DCS800-S01-1200-04 | nhà phân phối DCS800-S01-1200-04

Thông số kỹ thuật ABB DCS800-S01-1200-04

 • Global Commercial Alias: DCS800-S01-1200-04+0J404
 • Product ID: 3ADT218426R1501
 • ABB Type Designation: DCS800-S01-1200-04+0J404
 • Catalog Description:
  DC Rectifier ;
  Typecode: DCS800-S01-1200-04+0J404;
  Voltage : 400 V;
  Current : 1200 A;
  Single bridge;
  Weight:110 kg;

Additional Information

  • ABB Type Designation: DCS800-S01-1200-04+0J404
  • Country of Origin: Germany (DE)
  • Customs Tariff Number: 85044082
  • Global Commercial Alias: DCS800-S01-1200-04+0J404
  • Gross Weight: 110 kg
  • Invoice Description:
   DC Rectifier ;
   Typecode: DCS800-S01-1200-04+0J404;
   Voltage : 400 V;
   Current : 1200 A;
   Single bridge;
   Weight:110 kg;
  • Product Name:
   DCS800 DC Converter Module
  • Product Net Height:
   1050 mm
  • Product Net Length:
   410 mm
  • Product Net Weight:
   120 kg
  • Product Net Width: 510 mm
  • Stocked At (Warehouses):
   SGRDC002EXPU
   SGIND002EXPU
   AUABB024EXPU

3ABD00019966 DCS800-S01-0020-04
3ABD00019968 DCS800-S01-0045-04
3ABD00019970 DCS800-S01-0065-04
3ABD00019972 DCS800-S01-0090-04
3ABD00019974 DCS800-S01-0125-04
3ABD00019976 DCS800-S01-0180-04
3ABD00019978 DCS800-S01-0230-04
3ABD00019981 DCS800-S01-0315-04
3ABD00019984 DCS800-S01-0405-04
3ABD00019986 DCS800-S01-0470-04
3ABD00019990 DCS800-S01-0610-04
3ABD00019992 DCS800-S01-0740-04
3ABD00019994 DCS800-S01-0900-04
3ABD00019997 DCS800-S01-1200-04
3ABD00019998 DCS800-S01-1500-04
3ABD00019999 DCS800-S01-2000-04
3ABD00019967 DCS800-S02-0025-04
3ABD00019969 DCS800-S02-0050-04
3ABD00019971 DCS800-S02-0075-04
3ABD00019973 DCS800-S02-0100-04
3ABD00019975 DCS800-S02-0140-04
3ABD00019977 DCS800-S02-0200-04
3ABD00019979 DCS800-S02-0260-04
3ABD00019983 DCS800-S02-0350-04
3ABD00019985 DCS800-S02-0450-04
3ABD00019987 DCS800-S02-0520-04
3ABD00019991 DCS800-S02-0680-04
3ABD00019993 DCS800-S02-0820-04
3ABD00019995 DCS800-S02-1000-04
3ABD00019997 DCS800-S02-1200-04
3ABD00019998 DCS800-S02-1500-04
3ABD00019999 DCS800-S02-2000-04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *