Bộ điều khiển nhiệt độ CM10/.1.0.0.S.0.E.0./STD

Bộ điều khiển nhiệt độ CM10/.1.0.0.S.0.E.0./STD

Thông số kỹ thuật ABB CM10/.1.0.0.S.0.E.0./STD

Attribute Value
Output Type Analogue, Relay
Supply Voltage 100 → 240 V ac
Size 97 x 50mm
Number of Outputs 2
Minimum Operating Temperature 0°C
Maximum Operating Temperature +55°C
Temperature Range -250 → +300 (Type T Thermocouple) °C, -200 → +1300 (Type N Thermocouple) °C, -200 → +600 (Pt100) °C, -100 → +900 (Type E Thermocouple) °C, -100 → +900 (Type J Thermocouple) °C, -100 → +900 (Type L Thermocouple) °C, -100 → 1300 (Type K Thermocouple) °C, -18 → +1700 (Type R Thermocouple) °C, -18 → +1700 (Type S Thermocouple) °C, -18 → +1800 (Type B Thermocouple) °C
Control Type ON/OFF
Configurable Outputs Analogue, Relay
Display Type LCD, Multi Line
IP Rating IP66
Range ControlMaster CM10
Display Colour Green, Red, Yellow
Panel Depth 121mm
Series CM10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *