Cầu chì ABB CEF 24KV

Cầu chì ABB CEF 24KV

Cầu chì ABB CEF 24KV 6A,63KA,E=442mm D=65mm 1YMB531044M0001
Cầu chì ABB CEF 24KV 10A,63KA,E=442mm D=65mm 1YMB531044M0002
Cầu chì ABB CEF 24KV 16A,63KA,E=442mm D=65mm 1YMB531044M0003
Cầu chì ABB CEF 24KV 20A,63KA,E=442mm D=65mm 1YMB531044M0004
Cầu chì ABB CEF 24KV 25A,63KA,E=442mm D=65mm 1YMB531004M0004
Cầu chì ABB CEF 24KV 31.5A,63KA,E=442mm D=65mm 1YMB531004M0012
Cầu chì ABB CEF 24KV 40A,63KA,E=442mm D=65mm 1YMB531004M0005
Cầu chì ABB CEF 24KV 50A,63KA,E=442mm D=87mm 1YMB531004M0021
Cầu chì ABB CEF 24KV 63A,63KA,E=442mm D=87mm 1YMB531004M0022
Cầu chì ABB CEF 24KV 80A,63KA,E=442mm D=87mm 1YMB531022M0001
Cầu chì ABB CEF 24KV 100A,63KA,E=442mm D=87mm 1YMB531022M0002
Cầu chì ABB CEF 24KV 125A,63KA,E=442mm D=87mm 1YMB531022M0003
Cầu chì ABB CEF 24KV 80A,63KA,E=537mm D=87mm 1YMB531004M0023
Cầu chì ABB CEF 24KV 100A,63KA,E=537mm D=87mm 1YMB531004M0009
Cầu chì ABB CEF 24KV 125A,63KA,E=537mm D=87mm 1YMB531004M0010
Cầu chì ABB CEF 27KV 6A,20KA,E=442mm D=65mm 1YMB531005M0001
Cầu chì ABB CEF 27KV 10A,20KA,E=442mm D=65mm 1YMB531005M0002
Cầu chì ABB CEF 27KV 16A,20KA,E=442mm D=65mm 1YMB531005M0003
Cầu chì ABB CEF 27KV 25A,20KA,E=442mm D=87mm 1YMB531005M0004
Cầu chì ABB CEF 27KV 40A,20KA,E=442mm D=87mm 1YMB531005M0005
Cầu chì ABB CEF 27KV 50A,20KA,E=442mm D=87mm 1YMB531005M0006
Cầu chì ABB CEF 27KV 63A,20KA,E=442mm D=87mm 1YMB531005M0007
Cầu chì ABB CEF 27KV 80A,20KA,E=537mm D=87mm 1YMB531005M0008
Cầu chì ABB CEF 27KV 100A,20KA,E=537mm D=87mm 1YMB531005M0009
Cầu chì ABB CEF 36KV 6A,20KA,E=537mm D=65mm 1YMB531006M0001
Cầu chì ABB CEF 36KV 10A,20KA,E=537mm D=65mm 1YMB531006M0002
Cầu chì ABB CEF 36KV 16A,20KA,E=537mm D=65mm 1YMB531006M0003
Cầu chì ABB CEF 36KV 25A,20KA,E=537mm D=87mm 1YMB531006M0004
Cầu chì ABB CEF 36KV 40A,20KA,E=537mm D=87mm 1YMB531006M0005
Cầu chì ABB CMF 3.6KV 100A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531028M0001
Cầu chì ABB CMF 3.6KV 160A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531028M0002
Cầu chì ABB CMF 3.6KV 200A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531028M0003
Cầu chì ABB CMF 3.6KV 250A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531028M0004
Cầu chì ABB CMF 3.6KV 315A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531028M0005
Cầu chì ABB CMF 7.2KV 63A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531029M0001
Cầu chì ABB CMF 7.2KV 100A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531029M0002
Cầu chì ABB CMF 7.2KV 160A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531029M0003
Cầu chì ABB CMF 7.2KV 200A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531029M0004
Cầu chì ABB CMF 7.2KV 250A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531029M0005
Cầu chì ABB CMF 7.2KV 315A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531029M0006
Cầu chì ABB CMF 12KV 63A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531030M0001
Cầu chì ABB CMF 12KV 100A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531030M0002
Cầu chì ABB CMF 12KV 160A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531030M0003
Cầu chì ABB CMF 12KV 200A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531030M0004

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *