Cầu giao tự động ABB

Cầu giao tự động ABB

Contactor AF09-30-10-11 Type: AF09-30-10-11; coil: 20~60VDC; ABB
Cầu dao S201M-C6 Type: S201-C6; 1pha – 230 VAC; ABB
Cầu giao tự động MS116, 10.0-16.0A Type: MS116; dải điều chỉnh: 10.0~16.0A; ABB
Cầu giao tự động MS116, 6.3-10.0A Type: MS116; dải điều chỉnh: 6,3~10,0A; ABB
Cầu giao tự động MS116, 4.0-6.3A Type: MS116; dải điều chỉnh: 4.0~6.3A; ABB
Cầu giao tự động MS116, 1.0-1.6A Type: MS116; dải điều chỉnh: 1,0~1,6A; ABB
Cầu giao tự động MS116, 0.25-0.4A Type: MS116; dải điều chỉnh: 0,25~0,4A; ABB
Cầu giao tự động S201-C3, 1P – 230VAC Type: S201-C3; 1pha – 230 VAC; ABB
Cầu giao tự động S201-Z16A, 1P – 230VAC Type: S201-Z16A; 1pha – 230 VAC; ABB
Cầu giao tự động S202-C4, 2P – 400VAC Type: S202-C4; 2pha – 440 VAC; ABB
Cầu giao tự động S202-Z10A, 2P – 400VAC Type: S202-Z10A; 2pha – 440 VAC; ABB
Cầu giao tự động S203-C4, 3P – 400VAC Type: S203-C4; 3 pha x 400VAC; ABB
Cầu giao tự động S203-B16, 3P – 400VAC Type: S203-B16; 3 pha x 400VAC; ABB
Cầu giao tự động S203-C20, 3P – 400VAC Type: S203-C20; 3 pha x 400VAC; ABB
Cầu giao tự động S203-C40, 3P – 400VAC Type: S203-C40; 3 pha x 400VAC; ABB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *