Module ABB DO810

Module ABB DO810

đại lý DO810 | nhà phân phối DO810 | mô đun DO810 | đại lý abb DO810

Module output DO810

Module DO810 Digital Output 24V dc 3BSE008510R1

Thông số kỹ thuật mô đun abb DO810
Product ID:63938726
ABB Type Designation:DO810 DIGITAL OUTPUT
Catalog Description:DO810 DIGITAL OUTPUT; I/O MODULE
Long Description:DO810 DIGITAL OUTPUT
Country of Origin:China (CN)
Customs Tariff Number:90329000
Invoice Description:I/O MODULE
Made To Order:No
Minimum Order Quantity: 1 piece
Order Multiple:1 piece
Part Type:New
Quote Only: No
Replaced Product ID (OLD):3BSE008510R0001
SE008510R0001
Stocked At (Warehouses):FIPSEEXPU
US Drive Services
FIPSEEXPU007
SGRDC002EXPU
CNIAB001EXPU
AUABB024EXPU
SGIND002EXPU
Technical Information:2*8CH,0.5A/24V TRANS.,ISOL 50V DIGITAL OUTPUT 2 * 8 CH 24V D.C
Two Speed Motor: No
Additional Information
Product Name: I/O MODULE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *