Đại lý cáp ABB

Đại lý cáp ABB

Cables ABB

Part Type Cable Type Length Part No.
ABB TK850V007 CEX-Bus Extension Cable 0.7 m 3BSC950192R1
ABB TK851V010 Connection Cable 1.0 m. 3BSC950262R1
ABB TK855 RCU Data Link Cable 1.0 m. 3BSC950356R1
ABB TK856 RCU Control Link Cable 1.0 m. 3BSE057021R1

Terminators ABB

Part Type Terminator Type Connector Type Screw Fixing Part No.
ABB TB850 CEX-Bus Terminator 25-pin DB25P male connector 3BSC950193R1
ABB TB851 CEX-Bus Terminator 25-pin DB25P female connector 3BSC950194R1
ABB TB852 RCU Link Terminator 3BSC950263R1
ABB TB853 RCU Control Link Terminator 3BSE057022R1

Interconnection Units

Part Type Description Includes Part No.
ABB BC810K02 CEX-bus Interconnection Unit
  • BC810, Interconnection Unit, 2 units
  • TP857, Baseplate, width = 60 mm, 2 units
  • TK851, Interconnection Cable
  • TB850, CEX-Bus Terminator, 2 units
3BSE031155R1

đại lý cáp abb, nhà phân phối cáp abb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *