Module ABB TB840A

Module ABB TB840A

Thông số kỹ thuật mô đun abb TB840A:

Module TB840A Cluster Modem 3BSE037760R1

General Information
Product ID: 3BSE037760R1
ABB Type Designation: TB840A
Catalog Description: TB840A Modulebus Cluster Modem
Technical
Number of Channels: 1
Communication Speed: 10000 kbit/s
Technical Information: Optical cluster modem for 1+1 redundant operation.
Dimensions
Product Net Weight: 0.3 kg
Ordering
Country of Origin: Estonia (EE), India (IN)
Customs Tariff Number: 85389091
đại lý TB840A, nhà phân phối TB840A, mô đun TB840A, đại lý 3BSE037760R1, nhà phân phối 3BSE037760R1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *