Tiếp điểm phụ ABB HKF1-11

Tiếp điểm phụ ABB HKF1-11

đại lý DCF803-0035 | nhà phân phối DCF803-0035
Contactor ABB 220VAC -24Vac 3,1A 24V-1,04A
ABB DCF803-0035 3ADT209023R0001
CB ABB MS116 0,25-0,4A AC-3
CB ABB ABB MS116 1,6-2,5A AC-3
Tiếp điểm phụ CB ABB HKF1-11
CB ABB MS325 20-25A AC3
Tiếp điểm phụ CB ABB HKF -11
CB 1P ABB S202 C1
CB 1P ABB S201 C3
CONTACTOR ABB A30 24VAC
CONTACTOR ABB A9 24VAC
MCCB 3P ABB C32
CONTACTOR ABB A26-30-10 220V
CONTACTOR ABB A16-30-11 220V
RƠ LE NHIỆT ABB TA 10 – 14A
RƠ LE NHIỆT ABB TA 6 – 8,5A
RƠ LE NHIỆT ABB TA 3,5 – 5A
CB ABB MS 497 . 45 – 63A
CB ABB MS325 . 16 – 20A
Contactor ABB A40-30-32
Contactor ABB A9 – 30 – 32
Timer ABB CT – SDS 22 0,05s -10 min
CB ABB MS497 28 – 40A
CB ABB MS 325 9 – 12,5 A
Contactor ABB A30-30-32 220V
Contactor ABB A16- 30 – 32 220V
Timer ABB CT – SDS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *